28-11-2022

‘Niet wachten tot het nog meer levens kost’

Antibioticaresistentie close up
Afgelopen week was het Wereld Antibiotica Awareness Week. Het belang van aandacht voor dit onderwerp is groter dan ooit. Nederlandse geneesmiddelontwikkelaars kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van antibioticaresistentie maar dan moet de publieke en private sector wel samenwerken, aldus Peter Bertens, manager innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Antibiotica doden ziekmakende bacteriën of remmen hun groei. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol bij behandelingen tegen kanker, transplantaties, operaties en andere medische ingrepen. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica waardoor deze niet meer werken. Als we dit gevaar geen halt toe roepen, keren we terug naar de tijd voordat de antibiotica werd ontdekt. Dan worden ziektes als longontsteking weer onbehandelbaar.

Op de plank

Het is hard nodig om nieuwe antibiotica te ontwikkelen om de opmars van de resistentie tegen te gaan. Maar uit een recent rapport van de WHO blijkt dat de ontwikkeling van deze antibacteriële geneesmiddelen de laatste drie jaar stagneert. Dat kan liggen in het feit dat het voor geneesmiddelenbedrijven veel onaantrekkelijker is om in antibiotica te investeren dan in aandoeningen zoals kanker of diabetes, volgens Bertens. ‘De meeste antibiotica blijven nog jarenlang op de plank liggen omdat ze, op dit moment, nog niet nodig zijn. Diverse bedrijven die de afgelopen jaren wél nieuwe antibiotica ontwikkelden, zijn daarna failliet gegaan. Het gangbare model van geneesmiddelontwikkeling werkt niet goed. Daarom is het goed om, als ontwikkelaars, wetenschappers èn overheid, na te denken over andere manieren van ontwikkeling. En niet wachten tot het nog meer levens kost.'

Onderzoeksprogramma

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft medio november een oproep gedaan aan de overheid om een onderzoeksprogramma op te zetten waarmee in de komende vijf jaar minstens één antibioticum ontwikkeld kan worden. Bertens: ‘Nu al sterven elk jaar 35.000 mensen in Europa door antibioticaresistentie. Samenwerking is het sleutelwoord, als private en publieke organisaties de handen ineen slaan, kunnen we ook in de toekomst infecties met antibiotica blijven bestrijden.’