21-02-2023

Nieuw nationaal onderzoeksproject: TAP-Dementia

Dementie alzheimer
Het nationale onderzoeksproject TAP-Dementia ging donderdag van start. TAP staat voor Tijdige, Accurate en gePersonaliseerde diagnose van dementie. Tien Nederlandse organisaties bundelen hun krachten om de diagnose van dementie te verbeteren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderschrijft het grote belang van vroegdiagnostiek.

Het consortium TAP-Dementia is een landelijke samenwerking, onder leiding van prof. dr. Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. De vijf Alzheimercentra (Amsterdam UMC, Erasmus MC, Universiteit Maastricht, RadboudUMC, UMC Groningen), UMC Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Vilans en het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) maken deel uit van dit consortium. Het consortium als geheel is onderdeel van de Nationale Dementiestrategie.

Ruim drie jaar

Dementie is met zo’n 300.000 patiënten een van de grootste uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg. De oorzaken van de ziekte kunnen verschillen. Daarnaast wordt de diagnose vaak pas laat gesteld. Gemiddeld verstrijkt er ruim drie jaar tussen de eerste milde symptomen en het eerste bezoek aan een Alzheimercentrum. Hét medicijn tegen de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, is er nog niet, maar er worden de laatste jaren wel stappen in die richting gezet. Uit onderzoek blijkt dat voor de optimale werking van medicijnen een tijdige diagnostiek van groot belang is. Maar ook zonder behandeling met medicijnen heeft het zin om de diagnose in een vroeg stadium te stellen.
‘Het helpt mensen om te begrijpen wat er met henzelf of hun naasten aan de hand is, en hoe ze daarmee het best kunnen omgaan’, zegt Van der Flier. ‘Het kan ook helpen bij het organiseren van zorg, bijvoorbeeld dagbehandeling.’ Daarnaast is het vaststellen van een goede diagnose het startpunt om in de toekomst betere behandelingen en medicijnen te ontwikkelen.

Verfijnen

Binnen TAP-Dementia werken de organisaties samen aan vijf onderzoeksprojecten. Door het onderzoek moet diagnostiek in de toekomst beter aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten en naasten. De onderzoekers evalueren veelbelovende tests voor verschillende vormen van dementie in de praktijk. Ook worden er nieuwe tests ontwikkeld om diagnostiek te verfijnen. Bij de onderzoeken spelen de ervaringen van mensen met dementie én hun familie een belangrijke rol.

ABOARD

De VIG is een van de ruim dertig partners in ABOARD, een publiek-privaat project dat net als TAP-Dementia voortkomt uit de Nationale Dementiestrategie. TAP-Dementia is diepgaander op het vlak van diagnostiek dan ABOARD. Zo wordt er niet enkel voor de ziekte van Alzheimer onderzoek naar diagnostiek gedaan, maar ook voor andere vormen van dementie. Uiteindelijk is zowel TAP-Dementia als ABOARD gericht op betere zorg voor mensen met dementie.

Schaken

‘Vanwege de progressiviteit van de ziekte en het aangrijpingspunt van mogelijke toekomstige behandelingen is adequate, tijdige diagnostiek enorm belangrijk’, zegt Ramon van Aert, beleidsadviseur bij de VIG. ‘Het is een van de basisvoorwaarden voor een goede behandeling en draagt bij aan de transitie naar passende zorg. Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat Nederlandse patiënten beschikken over een goed werkend medicijn. Intussen schaken we met alle ABOARD-partners op verschillende borden tegelijk. We proberen de ziekte beter te voorkomen, voorspellen, diagnosticeren en waar mogelijk ook aan te pakken. Samen staan we sterk!’

Persbericht Amsterdam UMC over TAP-Dementia

Whitepaper VIG: ‘De strijd tegen Alzheimer’