20-12-2019

Nieuwe behandeling niet-kleincellig longkanker in basispakket

AstraZeneca en het ministerie van VWS hebben een akkoord bereikt over de toelating tot het basispakket van het middel osimertinib voor patiënten met uitgezaaide, niet-kleincellige longkanker en een zogeheten EGFR-mutatie.

Het middel - een zogeheten Tyrosinekinaseremmer (TKI) - wordt per 1 januari 2020 vergoed als eerstelijnsbehandeling voor volwassen patiënten met deze specifieke vorm van longkanker. Het is een doelgerichte therapie die kan worden ingezet wanneer er specifieke mutaties in de kankercellen zijn aangetoond. Het geneesmiddel zat al in het basispakket voor de vervolgbehandeling van patiënten met longkanker. Nu is de vergoeding voor de startbehandeling met het geneesmiddel ook beschikbaar gekomen.

In gesprek
Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode gaan het ministerie en AstraZeneca in gesprek op basis van een aanvullend vergoedingsdossier, dat wordt ingediend naar aanleiding van onlangs gepubliceerde onderzoeksresultaten, om er voor te zorgen dat toegang voor patiënten gegarandeerd blijft.