11-04-2023

LSH-sector presenteert nieuw bidbook

Bidbook Health Holland website
Het nieuwe bidbook voor de LSH-sector werd afgelopen week tijdens het Innovation for Health congress gepresenteerd door Carmen van Vilsteren, voorzitter Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Het boek biedt een overzicht van wat Nederland te bieden heeft als vestigingsland voor de life sciences & health sector.

Het bidbook is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Health~Holland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). De VIG maakt zich al jarenlang hard voor Nederland als Europese Medicijnhub en ondersteunt ook in bredere zin het versterken van de LSH-klimaat.

Infrastructuur

‘Nederland ligt in het hart van Europa en heeft een uitstekende digitale en fysieke infrastructuur die zich over de gehele wereld uitstrekt’, aldus Van Vilsteren. ‘Ook zijn we uniek in onze samenwerkingen met burgers, onderzoekers, overheid en ondernemers waarin we met elkaar innovaties in de zorg stimuleren. Een sterke medicijn- en life sciences & health sector maakt ons land welvarender en gezonder, en tegelijkertijd minder afhankelijk van landen als China en India.’

Hand in hand

Ook ministers Adriaansens (EZK ) en Kuipers (VWS) geven in het bidbook hun visie op de sector. Adriaansens: ‘Nederland laat uiteindelijk zien dat wetenschappelijke excellentie, betaalbaarheid van zorg voor patiënten en duurzame bedrijvigheid hand in hand kunnen gaan.' En: ‘Nederland is een perfecte omgeving voor ondernemers en bedrijven om out-of-the-box te denken met academische en overheidspartners om nieuwe oplossingen te creëren die ten goede komen aan de samenleving, in heel Europa en over de hele wereld’, aldus minister Kuipers.

Topklinische instituten

Nederland heeft alles in huis om een aantrekkelijk vestigingsland voor buitenlandse bedrijven te zijn, vindt ook Petra Willems, managing director van Organon Benelux. ‘Organon heeft in Nederland haar grootste productiefaciliteit’, zegt Willems in het bidbook. 'Meer dan 1.200 medewerkers werken aan innovatieve productie en verpakking van gezondheidsproducten voor vrouwen en de distributie naar 140 landen in de wereld’. Leonardo Mallmann, algemeen directeur MSD Nederland: ‘Nederland heeft een groot aantal innovaties en hooggekwalificeerd talent, goede zakelijke omstandigheden, sterke infrastructuur, en toponderzoekers en topklinische instituten.’

Sterke punten

Michel van Agthoven, Hoofd Janssen Campus Nederland noemt ook de levendige biotech start-up community en het feit dat alles in Nederland dicht bij elkaar zit als sterke punten van de Nederlandse LSH-sector. ‘Dus volop mogelijkheden voor kruisbestuiving en innovatie. Wij werken samen met ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten zoals TNO, Radboud Universiteit en Radboud UMC, Universiteit Leiden en LUMC. We zijn er vast van overtuigd dat we met dit soort samenwerkingen een toekomst creëren waarin ziekte tot het verleden behoort.’

Het bidboek is online beschikbaar via Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Bidbook for international…

Zie ook de video The Netherlands: Europe's Connected Life Sciences & Health Metropolis