27-09-2022

Nieuwe duurzaamheidsdoelen in Green Deal 3.0

Banner congres groene zorg
Donderdag 6 oktober vindt in de Buitensociëteit in Zwolle het congres Duurzame Zorg plaats. Zorg- en duurzaamheidsprofessionals kunnen zowel digitaal als fysiek aansluiten. Doel van het congres is van elkaar leren en inspireren. Eén van de programma-onderdelen is een terugblik op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 en vooruitblik op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

De Green Deal 3.0 krijgt concretere en ambitieuzere doelen en een nieuwe pijler: kennis en bewustwording. Aansluitend vinden verdiepende sessies plaats per pijler. Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie, leidt een sessie over het verlagen van de milieubelasting door medicatie (pijler 5).

Concreter

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een vervolg op de Green Deal 2.0, waarin meer dan 200 zorgpartijen zich committeerden aan het thema duurzaamheid in de zorg. Uit de evaluatie bleek dat er veel animo is onder de Green Deal partijen om de doelen concreter te maken. Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, en dat focus en meer inzet nodig is, committeren de ondertekenende partijen zich aan vijf doelstellingen om te komen tot duurzame zorg en ondersteuning:

  1. Meer inzet op gezondheidsbevordering, om zowel patiënt/cliënt als medewerker in de zorg langer in goede gezondheid te houden;
  2. Meer kennis en bewustwording over de klimaat- en milieu-impact van zorg en over de impact van klimaat en milieu op gezondheid;
  3. 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2016 en klimaatneutraal in 2050;
  4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Relevant

Met name de vijfde doelstelling is relevant voor de geneesmiddelensector. De Coalitie Duurzame Farmacie heeft samen met een aantal andere partijen uit de zorg meegeschreven aan de tekst, waardoor speerpunten van de coalitie onderdeel uitmaken van de nieuwe Green Deal. Thema’s als het terugdringen van verspilling, het verminderen van medicijnresten uit het water, transparantie over milieu-impact komen volop aan bod. Brigit van Soest, programmamanager Duurzame Farmacie, licht de doelstellingen in een deelsessie toe.

Aanmelden

Van Soest: ‘Duurzaamheid leer je door elkaar te inspireren: groen doen leer je van elkaar! Ik nodig iedereen met een hart voor zorg en duurzaamheid uit om zich aan te melden.’

Aanmelden kan tot 29 september via: Duurzame Zorg 2022 (evenementenbureauvws.nl)