08-12-2021

Nieuwe Horizonscan

Medicijnen verpakkingen
Het Zorginstituut Nederland heeft de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen bekendgemaakt. Geneesmiddelenbedrijven werken nauw samen met het Zorginstituut om dit te realiseren, met als doel de toegang tot nieuwe geneesmiddelen te versnellen.

De Horizonscan geeft inzicht in de geneesmiddelen die naar verwachting in de aankomende twee jaar op de Nederlandse markt verschijnen. Daarnaast wordt de budgetimpact en het type aandoeningen gemeld. In totaal staan er 531 producten in de Horizonscan die de komende twee jaar mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Bijna 64% betreffen intramurale geneesmiddelen, waarvan voor een groot deel op het domein van oncologie en hematologie. Ruim 30% van alle middelen in de Horizonscan hebben het label ‘weesgeneesmiddel’ en een deel hiervan (ruim 8%) wordt ook bestempeld als Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP). Dit is een nieuwe generatie medische therapieën gebaseerd op cellen, genen, weefsels of een combinatie daarvan.

Versnelling van de toegang

De Horizonscan biedt de mogelijkheid om de toegang tot nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk te versnellen door al vóór registratie te starten met procedures van pakkettoelating of onderhandelingen over vergoeding. De Horizonscan brengt patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van de marktintroducties van innovatieve geneesmiddelen. Met triage voor EMA-registratie kunnen pakketprocedures en plaatsbepalingen van de geneesmiddelen in de behandelrichtlijnen worden voorbereid. Snelle opname van geneesmiddelen in richtlijnen biedt medisch specialisten de kans om op een tijdige en effectieve wijze behandelingen voor te schrijven conform richtlijnen.

Vroegtijdige betrokkenheid van de geneesmiddelensector

De Vereniging onderstreept het belang van een goed werkende Horizonscan, waarin de gemaakte voorspellingen accuraat en tijdig zijn. Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) werken hier graag aan mee en leveren periodiek input voor de Horizonscan.

De VIG zal zich blijven inzetten voor een snellere toegang van geneesmiddelen tot aan de patiënt. Tijdige betrokkenheid van de sector is hierbij cruciaal. #terugnaar100

Persbericht zorginstituut:
https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/nieuws/publicatie-scan-december-2021