08-12-2020

Nieuwe Horizonscan bekendgemaakt

Het Zorginstituut Nederland heeft vandaag de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen bekendgemaakt. De Horizonscan maakt duidelijk welke innovatieve geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke budgetimpact is van deze medicijnen.

In totaal staan er 562 producten in de Horizonscan die de komende twee jaar mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Bijna 30% van alle middelen op de scan hebben het label ‘weesgeneesmiddel’ en een deel hiervan (8% van alle middelen op de scan) wordt ook bestempeld als ATMP. Verder laat de scan laat zien dat er relatief veel geneesmiddelen (20%) op de markt gaan komen die in combinatie met bestaande geneesmiddelen moeten worden gegeven.

Over de Horizonscan
Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen leverden de afgelopen maanden input voor de Horizonscan. Dit overzicht laat zien welke intramurale en extramurale geneesmiddelen er de komende twee jaar naar verwachting op de markt komen. Dit zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen, zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden.

Persbericht Zorginstituut