29-06-2021

Nieuwe lichting patiëntenvertegenwoordigers toegelaten tot EUPATI NL-opleiding

Internationaal
19 patiëntenvertegenwoordigers zijn geselecteerd voor de EUPATI NL-opleiding 2021-2022. Zij worden vanaf september klaargestoomd om als volwaardig samenwerkingspartner op te treden in het geneesmiddelenveld.

Een onafhankelijk selectiepanel boog zich vorige week over de aanmeldingen. In het panel waren overheid, industrie, academische wereld en een EUPATI-afgestudeerde vertegenwoordigd. Zij kwamen tot een aanbevelingslijst van 19 kandidaten voor dit leerjaar. PGOsupport, uitvoerder van de EUPATI NL-opleiding, heeft dit advies overgenomen.

Motivatie en ideeën
Met de geselecteerde studenten is er een brede spreiding over verschillende aandoeningsgebieden. Al deze patiëntenvertegenwoordigers hebben bovendien een goede, onderbouwde motivatie en concrete ideeën over hoe zij de opgedane kennis en vaardigheden gaan inzetten.

‘Volwaardige gesprekspartner zijn in het hele traject van geneesmiddelenontwikkeling vergt de nodige kennis en vaardigheden’, zegt Dineke Amsing, manager Toegang en Goed Gebruik Geneesmiddelen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Deze opleiding brengt patiëntenvertegenwoordigers op het juiste niveau. Participatie door patiënten is en blijft zeer belangrijk. We kunnen juist van elkaars inzichten veel leren. Wij feliciteren de nieuwe lichting studenten met hun toelating en wensen ze veel succes!’

Over de EUPATI NL-opleiding
De EUPATI NL-opleiding is de Nederlandse versie van de Europese Patiënten Academie rondom onderzoek, innovatie en ontwikkeling van geneesmiddelen. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van ZonMw, PGOsupport en acht innovatieve geneesmiddelenbedrijven. Het doel is om dit een opleiding ‘door en voor het geneesmiddelenveld’ te laten zijn. Er wordt dus nauw samengewerkt met de hierin relevante partijen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health-Holland, Hogeschool Utrecht, HollandBIO, Bijwerkingencentrum Lareb, Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ZonMw en Zorginstituut Nederland.

In december 2020 studeerden de eerste zestien patiëntenvertegenwoordigers af van deze Nederlandse opleiding. Zij blijven bij de opleiding betrokken als ‘EUPATI NL-fellow’.

Artikel ‘Patiëntenvertegenwoordigers versterken R&D-ecosysteem’

Artikel ‘Nederlandse opleiding patiëntenvertegenwoordigers van start’