25-10-2022

Nieuwe samenwerkingen tussen Zweden en Nederland op vlak klinisch onderzoek

Mo U Zweden beeld met onderschrift
Tijdens het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Zweden, van 11 tot 13 oktober, is een aantal nieuwe samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen Zweedse en Nederlandse kennisinstituten en bedrijven.

Zo ondertekende het Uppsula Clinical Research center een samenwerkingsovereenkomst met het European Cardiovascular Research Institute (ECRI) uit Rotterdam. Doel hiervan is het klinisch onderzoek aan hart- en vaataandoeningen te versterken door nieuwe manieren van klinisch onderzoek op te zetten, goed te kijken naar de meetpunten die worden onderzocht en expertise uit te wisselen op het gebied van data.

Brede samenwerking

Het Leidse UMC heeft nieuwe partners gevonden in Lund University en het universitair ziekenhuis van Scania. De nieuwe samenwerking is breed en bestrijkt gebieden als onderzoek, uitwisseling van onderzoekers, onderwijs, klinische studies, ontwikkeling van therapeutische producten en samenwerking met de industrie en zorgverlening. Met het ondertekende memorandum gaat het proces nu een onderhandelingsfase in om af te spreken aan welke activiteiten de drie partijen komende jaren gaan werken.

Klinisch onderzoek

Daarnaast sloten ook twee Nederlandse bedrijven die klinisch onderzoek uitvoeren nieuwe partnerships met Zweedse collegabedrijven. De Zweedse minister van Onderwijs Anna Ekström en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Prof. dr. Robbert Dijkgraaf waren bij de ondertekening aanwezig.