24-11-2020

OECD: Nederland bij laagste uitgaven extramurale en zelfzorg-geneesmiddelen

Nederland gaf in 2018 gemiddeld € 282 per persoon uit aan extramurale en zelfzorg-geneesmiddelen. Daarmee behoren de geneesmiddelenuitgaven van Nederland tot één van de laagste in Europa, blijkt uit cijfers van de OECD.

De uitgaven voor extramurale en zelfzorg-geneesmiddelen bedroegen in 2018 gemiddeld € 381 per persoon in de EU-lidstaten. Met € 615 per hoofd van de bevolking gaf Duitsland veruit het meeste uit aan geneesmiddelen. België (€ 518 euro), Frankrijk (€ 467 euro) en Oostenrijk (€ 463 euro) gaven tussen 20 en 40% meer uit aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking dan het EU-gemiddelde.

Druk op prijzen
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: ‘Dit OECD-overzicht maakt nog eens duidelijk hoe laag onze uitgaven aan geneesmiddelen zijn. De druk op prijzen in Nederland is enorm. Het is dan ook de vraag of de bodem is bereikt. Zeker omdat we zien dat de beschikbaarheid van medicijnen voor patiënten kwetsbaarder is dan in andere landen’.

Zorgkosten
Nederland gaf in 2018 en 2019 circa 10% van het bruto binnenlands product (BBP) uit aan gezondheidszorg. Daarmee behoort Nederland tot de middenmoot van Europa. Negen landen geven meer uit aan gezondheidszorg, aldus het donderdag gepubliceerde onderzoek Health at a glance: Europe 2020 van de OECD, waarin 35 landen met elkaar worden vergeleken. De OECD geeft aan dat Nederland relatief veel geld besteedt aan langdurige zorg en relatief weinig aan (para)medische zorg.

Farmaceutische zorg
In het onderzoek wordt de extramurale farmaceutische zorg nader toegelicht. Volgens de onderzoekers is de farmaceutische zorg voortdurend in ontwikkeling, wat ertoe leidt dat er jaarlijks steeds meer nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. Deze innovaties bieden hoopvolle alternatieven voor bestaande behandelingen en in een toenemend aantal gevallen komen er behandelingen voor aandoeningen die eerst als ongeneeslijk werden beschouwd. Wel geeft de OECD aan dat de kosten van deze nieuwe farmaceutische geneesmiddelen in bepaalde gevallen hoog zijn. En dat dit de druk legt op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg vergroot.

OECD-onderzoek Health at a glance: Europe 2020