23-01-2024

'Ondersteun ons bij verduurzamen van de zorgsector'

Oproep aan de formerende partijen
Care duurzaam stethoscoop

Beschouw verduurzaming van de zorgsector als een prioriteit en investeer in een gezonde toekomst. Daartoe hebben de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en andere zorgpartijen die zijn aan gesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) het nieuwe kabinet opgeroepen, middels een brief aan de informateur.

Samen met de andere partijen die zijn aangesloten bij de Green Deal wil de VIG een onomkeerbare transformatie realiseren naar zorg met een minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. ‘Concreet betekent dat een minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor hergebruik van grondstoffen en materialen’, legt Annelies de Lange uit, programmamanager Duurzaamheid bij de VIG. ‘Om dat te kunnen realiseren, zijn àlle partijen nodig – ook de overheid.’

Oproep aan de formerende partijen

In de brief aan de informateur doet Hayke Veldman, de bestuurlijk aanjager GDDZ, een beroep op de formerende partijen om te zorgen voor:

  • Ruimere mogelijkheden voor zorgaanbieders om gebruik te maken van (bestaande) subsidies voor het verminderen van CO2-uitstoot;
  • Een oplossing voor netcongestie – de te lage capaciteit op het elektriciteitsnet die maakt dat de verduurzaming van zorglocaties vertraging oploopt;
  • Een gecoördineerde, programmatische aanpak om circulair werken in de zorg te stimuleren;
  • Afspraken over het opnemen van duurzaamheid in alle richtlijnen;
  • Beperking van de administratieve lasten voor duurzaamheidsinitiatieven.

Alle partijen nodig

Verduurzamen van de zorgsector is hard nodig. De sector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Maar tegelijkertijd is de sector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-uitstoot in Nederland, voor 4% van het afval en voor 13% van het grondstoffengebruik. ‘Dat móet en kán anders’, vindt De Lange. ‘Daarom hebben we ons enige jaren geleden aangesloten bij de Green Deal Duurzame Zorg en gecommitteerd aan de doelstellingen ervan:

  1. Meer inzet op gezondheid;
  2. Vergroten van de bewustwording en kennis over duurzame zorg;
  3. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Vierkant achter ambities

De VIG zet zich al langere tijd in voor een duurzame geneesmiddelensector, die bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. ‘Wij vinden het belangrijk dat geneesmiddelen op een maatschappelijke verantwoorde manier worden geproduceerd, op de markt gebracht en gebruikt’, vertelt De Lange. ‘Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 en deze brief aan de informateur, maken we duidelijk dat we nog steeds vierkant achter deze ambities staan.’