11-10-2022

Ondertekening Green Deal 3.0 op 4 november

Green deal duurzame zorg congres 061022
Donderdag 6 oktober vond in de Buitensociëteit in Zwolle het congres Duurzame Zorg plaats. Doel van het congres was om elkaar te inspireren. Inmiddels hebben meer dan 330 partners in de zorg de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend. De Green Deal Duurzame Zorg versie 3.0 is weer een stap concreter, en wordt op vrijdag 4 november ondertekend.

Tijdens het congres deelden partners van de Green Deal hun ervaringen en waren er sprekers met wetenschappelijke feiten en inspirerende voorbeelden, met aansluitend per pijler verdiepende sessies.

Stellingen

Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie leidde, samen met apotheker en voorzitter van de KNMP Klankbordgroep Duurzame Farmacie Emma van Roosmalen, een sessie over het verlagen van de milieubelasting door medicatie (pijler 5). Zij deden aan de hand van tien stellingen.
Een van de stellingen was: ‘De beste zorg voor de patiënt is tevens de meest duurzame zorg.’ Ze lichtten dit toe aan de hand van een casus over dosis-aerosol versus inhalatiepoeders. Hoewel deze eerste groep geneesmiddelen in het algemeen vanwege het HFA drijfgas een veel grotere milieu-impact heeft dan de inhalatiepoeders, kan incorrect gebruikt een longaanval (exacerbatie) met ziekenhuisopname tot gevolg hebben. En dát kan weer leiden tot een veel grotere milieu-impact. Kennis van patiënt, geneesmiddel en milieu is voor voorschrijvers cruciaal om hierin de juiste afweging te maken, waarbij de beste zorg voor de patiënt ook vaak de meest duurzame keuze is.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Vrijdag 4 november vindt voor genodigde bestuurders het tekenmoment voor Green Deal Duurzame Zorg 3.0 plaats, in Den Haag. Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, en dat focus en meer inzet nodig is, committeren de ondertekenende partijen zich aan vijf doelstellingen om te komen tot duurzame zorg en ondersteuning:

  • meer inzet op gezondheidsbevordering, om zowel patiënt/cliënt als medewerker in de zorg langer in goede gezondheid te houden;
  • meer kennis en bewustwording over de klimaat- en milieu-impact van zorg en over de impact van klimaat en milieu op gezondheid;
  • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2016 en klimaatneutraal in 2050;
  • 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
  • verminderen van de milieubelasting van medicatie, waarin thema’s als het terugdringen van verspilling, het verminderen van medicijnresten uit het water, transparantie over milieu-impact aan bod komen.

Van Soest: ‘Samen actief werken aan duurzaamheid gaat leiden tot een noodzakelijke transitie in de zorg, daar ben ik van overtuigd. Hierdoor worden ook wet- en regelgeving en perverse financiële prikkels die verduurzaming tegenzitten uiteindelijk aangepast.’

Green Deal Duurzame Zorg 2.0