29-10-2019

Onderzoek: weinig aandacht indirecte gevolgen vroeg stadium borstkanker

Vroeg stadium borstkanker heeft veel meer impact dan alleen de directe zorgkosten. Voor de indirecte economische en sociale gevolgen voor patiënten, verzorgers en samenleving, zoals kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie, is weinig aandacht.

Dat blijkt uit een literatuurstudie van onderzoeksbureau RAND naar de maatschappelijke impact van de behandeling vroeg stadium borstkanker. Een op de zeven vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. Daarmee is het nog steeds de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Maar waar in 1955 een op de twee borstkankerpatiënten overleed, is tegenwoordig de vijfjaarsoverleving 88%.

Vroegtijdige behandeling
De onderzoekers ontdekten dat vroeg stadium borstkanker over het algemeen wordt gezien als een ziekte die effectief is te behandelen met de bestaande behandelmogelijkheden, zoals chemotherapie, chirurgie en radiotherapie. Hierdoor wordt vroegtijdige diagnose en behandeling van borstkanker vooral geassocieerd met een verminderd risico op ziekteprogressie, betere overlevingskansen en verbeterde kwaliteit van leven. Het risico op ziekteprogressie is na behandeling echter nog steeds relatief hoog; één op de vier vrouwen met vroegtijdige borstkanker, krijgt ondanks de huidige vooruitgang in de behandeling te maken met ziekteprogressie.

Focus op directe kosten
Beleidsmakers en zorgverzekeraars kijken volgens het onderzoek vooral naar de directe kosten van behandeling (kosten van geneesmiddel) bij beslissingen over de toegang tot nieuwe therapieën. De indirecte kosten van vroeg stadium borstkanker zijn echter aanzienlijk, stellen de onderzoekers. Als voorbeeld noemen zij verminderde arbeidsparticipatie, vermoeidheid, depressie en inkomstenderving. Deze indirecte kosten bedragen vaak meer dan 50% van de totale kosten.

Rem op investeringen
De onderzoekers waarschuwen dat dit bestaande beeld over de huidige behandeling van borstkanker een rem kan zeten op investeringen in verdere verbeteringen en innovatie in de behandeling en zorgverlening bij borstkanker. Zij pleiten ervoor het belang en de voordelen van nieuwe behandelingsopties voor vroege borstkanker meer te benadrukken.

Onderzoek Understanding the societal impact of treatment of early breast cancer