21-04-2020

Online kick-off Consortium Reductie Antibiotica uit reststromen

["

Woensdag 29 april organiseert de VIG samen met de Bogin, AMR Insights en European Water Stewardship een online kick-off meeting voor de oprichting van een Nederlands consortium dat zich richt op het terugdringen van antibiotica uit afvalwater van ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallaties en producenten van antibiotica.<\/p>","

Het gaat hierbij zowel om het beschikbaar stellen van bestaande technologie als het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe, meer duurzame en innovatieve oplossingen. De achterliggende doelstelling is om bij te dragen aan de vermindering van het wereldwijde probleem van Antimicrobi\u00eble resistentie (AMR).

Verminderen antibioticaresten
<\/strong>Het initiatief is ontstaan om vanuit Nederland een actieve bijdrage te gaan leveren aan het verminderen van antibioticaresten in het milieu. Dankzij het consortium komen ervaring, kennis en innovatie over hoe antibiotica in het milieu terug te dringen in Nederland bij elkaar. Deze kennis zal het consortium ook beschikbaar stellen bij het terugdringen van antibioticaresten in afvalwater bij productielocaties in andere landen binnen en buiten Europa zoals China en India.

Coronapati\u00ebnten
<\/strong>Het probleem van AMR is zeker tijdens de huidige Coronacrisis relevant. Recent onderzoek laat zien dat Coronapati\u00ebnten veelvuldig worden behandeld met antibiotica ter voorkoming van bijkomende infecties. Naar verwachting leidt dit tot meer ongewenste resistentievorming.<\/p>

Aanmelden<\/strong>
Steun je dit initiatief en wil je deel gaan uitmaken van dit bijzondere Consortium, meld je dan uiterlijk vrijdag 24 april hier<\/a> aan.<\/p>

Over AMR<\/strong>
Naar schatting overlijden er nu jaarlijks wereldwijd 700.000 mensen aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Als hier geen actie op wordt ondernomen is de inschatting dat dit aantal stijgt naar 10 miljoen slachtoffers in 2050. Oorzaken van resistentie zijn (overmatig) gebruik van antibiotica door de mens, gebruik bij dieren en in de landbouw (ter bevordering van groei en goede hygi\u00ebne). Ook het lekken van antibioticaresten vanuit productielocaties in landen als India en China draagt bij aan resistentievorming. <\/p>