13-12-2022

Online symposium over Clinical Trial Regulation

Afbeelding online symposium CTR
Op 31 januari 2023 treedt de European Clinical Trial Regulation definitief in werking. Het doel van deze nieuwe wetgeving is Europese centralisatie en harmonisatie van toetsingsprocedures voor klinische trials met geneesmiddelen, waarmee de EU aantrekkelijker kan worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) organiseert op 17 januari een online symposium over wat de CTR in de praktijk betekent.

‘De veranderende wetgeving heeft ook grote gevolgen voor de onderzoekspraktijk in Nederland', aldus Dineke Amsing, Manager Strategische Coalities bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en bestuurslid bij de DCRF. ‘Voor alle EU-lidstaten betekent de implementatie van deze verordening dat nationale procedures moeten zijn omgevormd om aan te sluiten op de Europese context. Dat kan alleen als we samenwerken en veranderen.’

Waarom deze bijeenkomst?

Het afgelopen jaar is een overgangsperiode geweest waarin iedereen ervaring heeft kunnen opdoen met deze nieuwe wetgeving. Gebleken is dat er in de praktijk nog veel vragen leven over de implementatie van de CTR in de eigen werksituatie. En dat terwijl de definitieve invoeringsdatum snel dichterbij komt. Juist nu er niet meer alleen wordt voorbereid maar er in de praktijk onder de nieuwe wetgeving moet worden gewerkt, komen de praktische uitdagingen bovendrijven.

Sprekers

Dit symposium geeft informatie over wat de CTR in de praktijk betekent, waarbij het hoe en waarom van de CTR vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Daarnaast lichten de sprekers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toe wat de aandachtspunten en de kansen zijn in het kader van de CTR-implementatie.

Voor wie?

De doelgroep van het symposium is het onderzoeksveld in brede zin, zoals onderzoeksgroepen, artsen, verpleegkundigen, researchinstellingen, CRO’s, study startups, CRA’s, wetenschapscoördinatoren, sponsors. Deelname is gratis. Klik hier voor aanmelding.