24-01-2023

Praat mee over samenwerking bij ontwikkeling van geneesmiddelen!

DNA genetics genen
Ruim anderhalf jaar geleden pleitte de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor een open dialoog tussen wetenschappers, farmaceutische industrie en regelgevers met als doel geneesmiddelenontwikkeling sneller en efficiënter te maken. Het advies ‘Meer efficiëntie door innovatie’ werd goed ontvangen en onder meer vanuit FAST worden de aanbevelingen uit het rapport opgepakt. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een open dialoog, en respect voor elkaars expertise. Helaas is vertrouwen niet altijd vanzelfsprekend.


Hoe kunnen industrie en academie op een goede manier samenwerken aan geneesmiddelenontwikkeling? Die vraag staat centraal tijdens een rondetafelbijeenkomst op 9 februari bij Sanofi Nederland in Amsterdam. Carla Hollak, hoogleraar Metabole Ziekten in Amsterdam, deelt de visie van de KNAW dat de rol van de academie bij het (door)ontwikkelen van medicijnen groter moet worden. Bij zeldzame ziekten in het bijzonder kan de academie zelf meer betrokken blijven. Tijdens de bijeenkomst schetst de medeoprichter van ‘Medicijn voor de Maatschappij’ hoe zij dat voor zich ziet en deelt zij ook de dilemma’s. Er is vaak veel onbegrip over en weer. Hoe kun je dat voorkomen?

Publiek-private samenwerking

Twee programmamanagers van Lygature, Rick van Nuland en Tieneke Schaaij, met veel ervaring met publiek-private samenwerking laten zien welke waarborgen je kunt inbouwen die een constructieve samenwerking bevorderen. Lygature is gespecialiseerd in het begeleiden van complexe projecten op Europees niveau, brede samenwerkingsverbanden waarbij meerdere private partijen en kennisinstellingen betrokken zijn. Zij laten daar een aantal mooie voorbeelden van zien. In Nederland is de scope van projecten vaak kleiner en dus beperkter, maar mede dankzij het Groeifonds zie je nu ook in Nederland vaak bredere samenwerkingen.

Doelstelling en reikwijdte

De bijeenkomst is een initiatief van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in het verlengde van de maatschappelijke Code waarin afspraken staan over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Hugo Hurts, oud-voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en voorzitter van het Adviescollege dat toeziet op de naleving van de Code, schetst aan het begin van de bijeenkomst doelstelling en reikwijdte. Denis Peeters, country lead Sanofi Nederland, belicht de uitdagingen vanuit de geneesmiddelensector.

Vertrouwen

Doelstelling is niet meer en niet minder dan het vertrouwen bevorderen tussen industrie en academie. Transparantie alleen blijkt niet voldoende voor een constructieve samenwerking. Wanneer jonge artsen trots melden dat ze niet in het Transparantieregister staan en dat ook zo hopen te houden, is er iets mis. Want dat betekent dat ze niet samenwerken. Hoe werk je samen op een integere manier? Wat zijn de gouden regels? Wetenschappers, artsen, patiëntenorganisaties, medewerkers van geneesmiddelenbedrijven, beleidsmedewerkers, iedereen die belang hecht aan een snellere en efficiëntere geneesmiddelenontwikkeling door samenwerking, is van harte uitgenodigd om mee te denken!

Meer informatie en aanmelding: Samenwerken is voorwaarde voor innovatie (innovatievegeneesmiddelen.nl)


Zie ook: ‘Meer efficiëntie door innovatie’