01-06-2021

Oproep Coalitie: Doe mee in discussie geneesmiddelen en milieu!

Milieu en europa
Denk mee en laat je stem horen over herziening van de Europese wet- en regelgeving voor geneesmiddelen en stoffen - in bijvoorbeeld publieke consultatierondes.

Meer inzet op verduurzaming van de geneesmiddelenketen is essentieel, maar sommige maatregelen kunnen ook impact hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen of de concurrentiepositie van bedrijven in Europa.

Deze oproep deden Mirjam Heikens (senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS) en Bastiaan Venhuis (senior wetenschappelijk adviseur bij het RIVM) tijdens de informatieve sessie ‘Geneesmiddelen & Milieu; inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ op dinsdag 25 mei. Tijdens de interactieve bijeenkomst, georganiseerd door de Coalitie Duurzame Farmacie, stond verduurzaming van de geneesmiddelenketen en de strenger wordende wet- en regelgeving voor geneesmiddelen en stoffen in dit kader, centraal.

Voorbeelden delen

Mirjam Heikens trapte af met een presentatie over de mogelijke herzieningen in Europese wet- en regelgeving voor geneesmiddelen in het kader van de Farmaceutische strategie voor Europa. Deze wijzigingen hebben onder andere als belangrijk en breed gedragen doel de milieu-impact van het produceren, gebruik en weggooien van geneesmiddelen te beperken. Hierbij moet wel de beschikbaarheid van geneesmiddelen gegarandeerd blijven. ‘Hoewel deze discussies op Europees niveau spelen, kunnen we er wel degelijk invloed op uitoefenen’, zegt Heikens. ‘Maar dan is het belangrijk dat de Nederlandse geneesmiddelenbedrijven, inclusief hun koepels, samen optrekken. Deel ervaringen en laat voorbeelden zien in Brussel van activiteiten die de milieu-impact van geneesmiddelen terugdringen.’

Chemische stoffen

Bastiaan Venhuis van het RIVM sprak over de ontwikkelingen op het grensvlak van geneesmiddelen- en stoffendomein. Waar geneesmiddelen in het verleden duidelijk werden ontzien in wet- en regelgeving van chemische stoffen, is dit nu niet meer zo vanzelfsprekend als het bijvoorbeeld gaat om microplastics, weekmakers en PFAS. Venhuis: ‘Het inbrengen van de juiste kennis is essentieel om te zorgen voor synergie tussen verduurzaming en beschikbaarheid van geneesmiddelen voor iedereen die ze nodig heeft.’

Duurzaamheidsverslag

Ad Deeben, director Marketing Services & Logistics Teva Pharmaceuticals, sloot de sessie af en vertelde over de totstandkoming van het duurzaamheidsverslag. Teva werd hiertoe aangespoord door de minister die het bedrijf wees op de plicht om in 2023 te voldoen aan richtlijnen op gebied van MVO en ketenverantwoordelijkheid. Hoewel deze richtlijnen nu alleen nog gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers, zullen deze op termijn ook gaan gelden voor bedrijven met minder dan 500 medewerkers. Deeben: ‘Door aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN in kaart te brengen wat er al gebeurt binnen je bedrijf op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, geeft enorm veel inzicht. Er gebeurt al heel veel en er komt ook steeds meer aandacht voor; laten we er met elkaar voor zorgen dat deze kennis ook op de juiste tafels terecht komt!’

Presentatie ‘Geneesmiddelen & Milieu; inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ [PDF]

A pharmaceutical strategy for Europe (publicatie Europese Commissie)