10-03-2020

Oproep VIG: geef geneesmiddelen prioriteit bij Brexit-onderhandelingen

De VIG vraagt het kabinet om de beschikbaarheid van geneesmiddelen prioriteit te geven bij onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Ook dringt de Vereniging aan op het spoedig tekenen van een overeenkomst gericht op Good Manufacturing Practices.

‘Het is van groot belang dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten gewaarborgd blijft na de Brexit. We vragen minister Blok van Buitenlandse Zaken dan ook om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk hierop te richten’, schrijft Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in een brief aan de minister.

Blijven samenwerken
Op 31 januari heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De komende maanden onderhandelt Nederland en de Europese Unie over de toekomstige relatie met het land. De VIG vreest dat het onderwerp ‘beschikbaarheid geneesmiddelen’ naar de achtergrond verdwijnt. ‘Maar het is van belang dat we blijven samen werken om ervoor te zorgen dat standaarden van innovatieve geneesmiddelen en nieuwe productietechnologieën ook in de toekomst blijven aansluiten.’

Overeenkomst geneesmiddelen
De inzet van het Nederlandse kabinet richting de Europese Commissie moet volgens de VIG zijn om zo snel mogelijk te komen tot een overeenkomst over samenwerking, specifiek op het terrein van geneesmiddelen en niet te wachten op een eventuele overkoepelende overeenkomst tussen de EU en het VK. Schouw: ‘De regulatoire systemen van de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn nu nog volledig op elkaar afgestemd. Het zou mooi zijn als de samenwerking op het gebied van klinisch onderzoek, farmacovigilantie en human resources minstens zo goed blijft als op dit moment.’

Mutual Recognition Agreement
De VIG en andere Europese brancheverenigingen gericht op innovatieve, generieke en zelfzorggeneesmiddelen dringen aan op het spoedig afsluiten van een zogenoemde Mutual Recognition Agreement (MRA) voor Good Manufacturing Practices (GMP). Zo’n overeenkomst zorgt er onder andere voor dat geneesmiddelen niet meer hoeven te worden getest bij import en dat wederzijdse GMP-inspecties worden erkend. Op dit moment heeft de EU al MRA’s over GMP gesloten met onder andere Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en Japan.

Toegang tot geneesmiddelen
Om ook na de transitieperiode te kunnen garanderen dat patiënten ongehinderd toegang houden tot geneesmiddelen, hebben de Europese brancheorganisaties een aantal randvoorwaarden opgesteld die hieraan bijdragen. Deze zijn gericht op het delen van data, de bescherming van intellectueel eigendom, eenvoudige douaneprocedures, afspraken over de oorsprong van producten. Ze roepen tevens op tot oprichting van een gezamenlijke werkgroep voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Position paper EFPIA, MfE and AESGP