06-07-2021

Pandemie is kantelpunt in publiek-private samenwerking

Medicijnsector in transitie
‘De COVID-19 pandemie heeft laten zien dat we naar een huwelijk van publiek-privaat vertrouwen moeten. Zorgpartijen kunnen het zich niet meer veroorloven met de rug naar elkaar toe te staan. Het afgelopen jaar werd bovendien duidelijk dat een lange termijn beleid voor de gezondheidszorg hard nodig is.’

Dat concludeert Aarnoud Overkamp, oud-voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), op basis van gesprekken met acht experts, beeldbepalers en opiniemakers in de nieuwe publicatie ‘Medicijnsector in transitie’. Overkamp: ‘Ik heb nog nooit zoveel eensgezindheid gezien om samen de aanval in te zetten.’

Kentering
Met de interviews in deze uitgave meet de VIG de temperatuur van de zorg in het ‘postcorona-tijdperk’. Alle gesprekspartners zijn het erover eens dat we na de pandemie niet meer terug kunnen naar ‘het oude normaal’ en de toekomst vraagt om meer en andere samenwerking. Ook ziet iedereen dat er een kentering heeft plaatsgevonden in de manier waarop er in de samenleving tegen geneesmiddelenmakers wordt aangekeken. Waar partijen binnen de sector de afgelopen jaren vaak met het nodige wantrouwen tegenover elkaar stonden, heeft het succes van de publiek-private samenwerking om een oplossing te vinden voor het coronavirus, gezorgd voor een kantelpunt.

In gesprek
Voor deze publicatie ging Aarnoud Overkamp namens de VIG in gesprek met Adam Cohen (emeritus-hoogleraar farmacologie), Xander Koolman (gezondheidseconoom VU), Paul Korte (Director Janssen Campus), Esmé Lighaam (Young Innovators of Medicines), Cees van Riel (emeritus-hoogleraar corporate communications), Clemence Ross-van Dorp (ambassadeur LSH-sector), André Rouvoet (voorzitter Code VIG en GGD) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW/ MKB Nederland). Samen schetsen zij de routekaart voor het zorglandschap van de komende jaren. Daarbij kijken ze tevens terug op mijlpalen uit het recente verleden, maar ook op de meer kritische momenten in de dialoog tussen de geneesmiddelensector en de samenleving. In een beschouwing gaat Overkamp in op zijn eigen conclusies en visie, mede op basis van de rondgang langs deze stakeholders.

Hoofdpunten

  • De coronapandemie is een omslagpunt en dwong iedereen om vol in te zetten op samenwerking.
  • De pandemie bracht een kentering in de manier waarop ons land tegen de geneesmiddelensector aankijkt. De maatschappelijke waardering voor de sector is gegroeid.
  • Schotten tussen overheid, bedrijven en wetenschap zijn tijdens en door de crisis omvergetrokken. Dit is het moment om verder te bouwen aan vertrouwen en samenwerking, ook vanwege de gevaren van nieuwe virussen en antibioticaresistentie.
  • We hebben een deltaplan voor geneesmiddelenzorg nodig. Daarvoor moeten we bouwen aan een ecosysteem waarin (meer) ruimte is voor verdere gezondheidswinst, gebruik en bekostiging van nieuwe geneesmiddelen en van technologische mogelijkheden.
  • Nederland heeft alles in huis om het ‘Boston aan de Noordzee’ te worden. Daarvoor moeten we investeren in de Life Sciences & Health-sector, onder meer door een vruchtbaar klimaat voor onderzoek en innovatie. We willen ook meer productie van vaccins en geneesmiddelen in Nederland en Europa (terug) en minder afhankelijkheid van China en India.
  • De toegang tot geneesmiddelen piept en kraakt. Dat vraagt een totaal andere benadering van de toelating en vergoeding van geneesmiddelen.
  • De sector moet zich actiever opstellen in het zorgdebat. Laat zien dat je relevant bent en neem mensen mee in je dilemma’s.

Deze publicatie verscheen bij het vertrek van Aarnoud Overkamp als voorzitter van de VIG, nadat hij zeven jaar geleden aantrad als bestuurslid en later vice-voorzitter en voorzitter werd. ‘Met zijn onvermoeibare inzet voor de invoering van de Code van de VIG heeft hij een blijvend stempel gedrukt op het commitment van de sector om een open en gebalanceerde dialoog met de samenleving te voeren’, zei VIG-directeur Gerard Schouw onder meer bij zijn afscheid op 24 juni 2021.

Publicatie 'Medicijnsector in transitie'

Digitale versie Medicijnsector in transitie