26-04-2022

Patenten zijn een drijfveer voor innovatie

Infographic_patenten drijfveer voor innovatie
Het ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een race tegen de klok. Na registratie van een patent heeft de eigenaar 20 jaar de tijd om de innovatie door te ontwikkelen tot een veilig én effectief geneesmiddel. In deze periode mag door andere partijen niet hetzelfde middel op de markt worden gebracht.

Op het moment dat een geneesmiddel beschikbaar komt voor patiënten, is een groot deel van de patentperiode al verstreken. Er is dan ook nog tijd nodig om tot een vergoedingsafspraak te komen. Bovendien vergt het tijd én investeringen om het nieuwe middel onder de aandacht te brengen bij voorschrijvers en het middel een plek te geven in behandelrichtlijnen. De monopoliepositie, waarin het grootste deel van de investeringen moet worden terugverdiend, is daardoor beperkt tot circa 5 à 8 jaar. Na afloop van de patentperiode mogen andere bedrijven het middel namaken en op de markt brengen. Door concurrentie daalt de prijs met gemiddeld circa 85%.

Zonder de bescherming van patenten zouden bedrijven veel minder durven te investeren in nieuwe geneesmiddelen.

Lees meer in onze publicatie 'Medicijnen voor de samenleving'