07-05-2019

‘Patiënt komt niet voor de dokter naar het ziekenhuis’

["

De pati\u00ebnt komt in het ziekenhuis niet voor de dokter, maar voor zijn ziekte. Het is dan ook logischer om zorg te organiseren rondom een ziektebeeld, in plaats van de medische discipline als uitgangspunt te nemen, zoals nu vaak gebruikelijk is.<\/strong><\/p>","

Dat zei Jan Hazelzet, Chief Medical Information Officer van het Erasmus MC, in de opening van het ICHOM congres 2 en 3 mei in De Doelen in Rotterdam. Het Erasmus MC is al bezig deze omslag te maken. Bij de organisatie van de zorg willen ze de ziekte centraal stellen. Dat is een van de bouwstenen van uitkomstgerichte zorg, zoals dat beschreven is door Michael Porter, de grondlegger van het concept value based healthcare<\/em>.

Uitkomsten centraal
<\/strong>De basis van het gedachtegoed van uitkomstgerichte zorg is dat je in de zorg kijkt naar de uitkomsten die voor de pati\u00ebnt relevant zijn. Het is niet zo interessant hoeveel medicijnen, operaties of therapie een pati\u00ebnt krijgt. Centraal staat welke uitkomsten de pati\u00ebnt ervaart na behandeling. Dit biedt ook aanknopingspunten voor shared-decision making<\/em>: hierin besluiten de arts en de pati\u00ebnt samen over welke behandeling wordt gekozen.

Uitdaging
<\/strong>Deze beweging is de afgelopen jaren sterk gegroeid en Nederland loopt hierin internationaal voorop. Maar er zijn nog de nodige uitdagingen, zo werd ook weer duidelijk tijdens het tweedaagse congres georganiseerd door het International Consortium for Health Outcomes Measures (ICHOM). Zo is het opschalen van initiatieven zowel naar regionaal als nationaal niveau, maar zelfs binnen ziekenhuizen lastig. Daarnaast is het verzamelen van data niet altijd eenvoudig. Vervolgens moeten die gegevens omgezet worden in uitkomsten die weer moeten leiden tot nieuwe inzichten. Maar dit blijkt nog veel ingewikkelder. Zoals een van de sprekers het verwoordde: \u2018Michael Porter heeft de principes beschreven, maar het is onbekend hoe je deze in de praktijk moet implementeren.\u2019

Praktijkvoorbeelden
<\/strong>Naast de plenaire sessies waren er verschillende parallelsessies over bekostiging, gebruik van ICHOM sets, het verzamelen van data en voorbeelden uit de praktijk. In deze sessie werden tips en praktische adviezen gedeeld om met uitkomsten aan de slag te gaan, zoals: zorg voor steun van het management, laat de voordelen van het gebruik van uitkomsten aan artsen zien, dokters moeten de implementatie leiden, maar betrek ook verpleegkundigen en administratief personeel.<\/p>

Enthousiast
<\/strong>Paul van der Nat van het Antonius ziekenhuis, dat al tien jaar bezig is met value-based healthcare<\/em>, vertelde hoe ze de verandering daar aanpakken. \u2018Begin met het geven van inzicht in uitkomsten, gebruik deze uitkomsten vervolgens voor verbetercycli\u2019, zegt Van der Nat. \u2018Daarna kan je deze aanpak breder in de organisatie implementeren en begin gewoon met de data die je al hebt.\u2019 Daarnaast vertelde hij ook dat alle medewerkers van het Antonius de komende jaren een training krijgen over value-based healthcare<\/em>. Want, zo vertelde Paul van der Nat, iedereen is er enthousiast over, maar niet iedereen weet hoe ze er mee aan de slag kunnen.<\/p>

Video Nathalie Moll (algemeen directeur EFPIA) over value-based healthcare:<\/p>