16-04-2019

Pfizer en AbbVie zetten zich in voor werkbehoud chronisch zieken

["

Werk heeft een positief effect op mensen met een chronische aandoening. Om ervoor te zorgen dat chronisch zieken hun werk behouden, hebben vertegenwoordigers uit de zorg zich verenigd in het platform Fit for Work. Pfizer en AbbVie steunen dit initiatief.<\/strong><\/p>","

Op 1 april organiseerde het platform Fit For Work en de Sociaal Economische Raad (SER) de conferentie \u2018Zorg voor Werk\u2019, gewijd aan werkbehoud bij chronische aandoeningen. Beleidsmakers, zorgprofessionals, werkgevers, pati\u00ebntenorganisaties en andere belanghebbende partijen spraken bij de SER in Den Haag met elkaar over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen hun baan niet verliezen wanneer zij een chronische aandoening of ziekte krijgen.

Chronisch ziek
<\/strong>Van de mensen die werken, heeft 32% een chronische ziekte. Omgerekend gaat het om 2,8 miljoen Nederlanders. En dit aantal neemt toe. Een chronische aandoening leidt vaak tot uitval op het werk. Terwijl blijven werken voor veel mensen met een chronische aandoening of ingrijpende ziekte juist zo belangrijk is om mee te blijven doen in de samenleving. Daarvoor is veel overleg en aanpassing nodig, zowel van de werkende als van de werkgever, artsen en andere zorgverleners. De deelnemers aan de conferentie presenteerden vijf concrete acties die moeten zorgen voor werkbehoud.

Goed werkgeverschap
<\/strong>Wiebke Rieb (directeur van Pfizer) en Lennaert Rijken (directeur van Abbvie) waren namens hun bedrijf aanwezig op de SER-conferentie. \u2018Als geneesmiddelenbedrijf zijn we onderdeel van de zorg. Daarom zijn we aangesloten bij Fit for Work\u2019, zegt Rieb. Haar bedrijf behaalde eerder het Care in Company-certificaat, een bewijs van goed werkgeverschap voor chronisch zieken. Rijken verbaast zich erover dat in een land als Nederland maar 50% van de mensen die chronisch ziek is, werkt. \u2018We moeten samen zorgen dat het percentage op zijn minst naar 62% gaat, zoals in Denemarken.\u2019

Over Fit for Work
<\/strong>Fit for Work is een platform van 25 maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Fit for Work wil de politiek, het bedrijfsleven, de zorg en de samenleving ervan doordringen dat werken met een chronische aandoening of ingrijpende ziekte goed mogelijk is. Voor de zorgsector is er specifiek het project Target@Work gelanceerd, met op dit moment een uitwerking naar kanker en reuma.<\/p>

Website Fit for Work<\/a><\/p>