22-07-2022

PharmaNL krijgt € 78,8 miljoen van Nationaal Groeifonds

Laboratorium, onderzoek, nationaal groeifonds, pharmaNL
Het Nationaal Groeifonds heeft de voorwaardelijke toekenning van € 78,8 miljoen aan PharmaNL omgezet in een definitieve toekenning. Het consortium PharmaNL heeft als doel de Nederlandse farmaceutische sector te versterken.

PharmaNL wil de infrastructuur versterken en opschalen voor ontwikkeling van innovatieve therapieën en technologieën voor de productie van innovatieve geneesmiddelen. Hierbij komt in ieder geval aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Het is een publiek-privaat initiatief van: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Universiteit van Leiden, Campus Groningen, LIFE Cooperative, Pivot Park en Symeres. Ook is er een nauwe samenwerking met FAST (Platform to Future Affordable Sustainable Therapies).

Meer personeel

De geneesmiddelensector groeit hard in Nederland. De laatste jaren hebben bedrijven investeringen van honderden miljoenen gedaan in de bouw of uitbreiding van fabrieken en laboratoria. Daarom kan de industrie ook veel nieuwe mensen gebruiken. En... goede nieuwe medewerkers zijn moeilijk te vinden. Daarom besteedt PharmaNL ook aandacht aan het opleiden van nieuw personeel, voor banen in zowel onderzoek als productie.

Groei van BBP

Op middellange termijn resulteert PharmaNL een groei van het Nederlands Bruto Binnenlands Product (BBP) van gemiddeld € 1,25 miljard per jaar, noteert het Nationaal Groeifonds. Wezenlijke aanvullende maatschappelijke baten worden gerealiseerd via verlaagde risico’s op essentiële medicijntekorten en een afname van menselijk lijden en economische/sociale uitval door momenteel onbehandelbare ziekten.

Meer over PharmaNL