12-05-2020

‘Potentie precision medicine oneindig, maar vergt aanpassing zorgsysteem’

De zorg wordt steeds meer afgestemd op het individu, maar het huidige zorgsysteem blijft achter. ‘De potentie van precision medicine is oneindig, maar dan moeten wel een aantal barrières worden weg genomen.’

Dat zeggen Jean-Paul van Haarlem (bestuursvoorzitter ONVZ) en Janneke Boersma (Patient Access Manager, Roche) in een interview in een sponsored bijlage van NRC over precisiegeneeskunde.

Doorbraaktechnologie
Het Amerikaanse MIT Technology Review benoemde eind februari 2020 personalised medicine als een belangrijke doorbraaktechnologie voor de komende jaren. Ook Van Haarlem en Boersma zien een oneindig grote potentie in precision medicine. Door op het juiste moment, aan de juiste patiënt, de juiste zorg aan te bieden, voorkom je onder- en overbehandeling, en daarmee wordt geld doelmatiger besteed.

Lans breken
Maar de huidige systeemstructuur in Nederland is hier nog niet helemaal klaar voor. Om daar iets aan te doen, vergoedt ONVZ als enige zorgverzekeraar farmacogenetisch onderzoek. Voor Van Haarlem is het een manier om een lans te breken voor een aanpassing van het ecosysteem aan de toekomst. ‘Met dit type onderzoek kunnen we er beter achter komen of een voorgeschreven geneesmiddel wel werkt en welke dosis dan het beste is.’

DNA-test
Boersma geeft aan dat samenwerking tussen zorgpartijen nodig is om het gezondheidszorgsysteem klaar te maken personalised medicine. ‘Een mooie stap is de Initiatiefnota die drie Kamerleden begin februari 2020 naar de Tweede Kamer stuurden. Hierin dringen zij erop aan om, voorafgaand aan een behandelbeslissing, een uitgebreide DNA-test voor iedere patiënt met kanker beschikbaar te stellen. Op basis van de testuitslag kunnen we de patiënten van ‘vandaag’ optimaal behandelen en door data vast te leggen en te monitoren kunnen we in de toekomst nog beter voorspellen welke patiënt baat heeft bij welke zorg.’

Artikel NRC ‘Samen doorpakken kan leiden tot een forse ziektelastdaling’