07-02-2023

Publiek en privaat zoeken elkaar op in Amsterdam

DNA genetics genen
Medicijnresten in water. Ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Beter benutten van DNA kennis. Zo maar een greep uit een aantal actuele thema’s rondom geneesmiddelen. De overeenkomst? Steeds is goede samenwerking tussen bedrijven, overheid, artsen en wetenschappers broodnodig. Kom daarom donderdag naar de bijeenkomst over publiek-private samenwerking, in Amsterdam!

Een goed voorbeeld van samenwerking is de aanpak van medicijnresten in water. Dit thema komt steeds hoger op de politieke agenda en trekt ook veel aandacht in de media. Op Radio 1 schenkt het programma ‘Vroege vogels’ bijvoorbeeld in enkele uitzendingen aandacht aan de vergroening van de zorg. Maandag kwam daarin een rioolzuiveringsinstallatie in Houten aan bod. Daar wordt, voor het eerst in Nederland, op grote schaal ozon wordt ingezet om medicijnresten af te breken.

Ketenaanpak

De VIG is, net als ons kabinet, bezorgd over de risico’s van medicijnresten in het water. Dit is bij uitstek een onderwerp waarbij veel partijen betrokken zijn. Denk aan geneesmiddelenbedrijven, waterschappen en overheden. Maar ook artsen, patiënten en apothekers hebben een rol bij het beperken van medicijnresten in het water, bijvoorbeeld door verspilling tegen te gaan en overtollige medicijnen niet door het toilet of de gootsteen te spoelen. ‘Daarom vinden wij dat het bestrijden van medicijnresten in water een gezamenlijke opdracht is’, zegt Carla Vos, adjunct-directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘De Nederlandse ketenaanpak is bewezen effectief, zoals blijkt uit een wetenschappelijk artikel van het RIVM.’

Antibiotica

Ook de ontwikkeling van nieuwe antibiotica is een onderwerp waar publiek-private samenwerking steeds urgenter wordt. ‘Jaarlijks overlijden er wereldwijd zo’n 1,3 miljoen mensen door infectieziektes die niet meer reageren op antimicrobiële middelen’, schreef minister Kuipers maandag in een tweet. ‘Een probleem dat we wereldwijd moeten aanpakken. Daarom ben ik in Barbados om met de Global Leaders Group antimicrobiële resistentie aan te pakken.’

De ontwikkeling van antibacteriële geneesmiddelen stagneert de laatste drie jaar, bleek uit een recent rapport van de WHO. Dat heeft te maken met het feit dat de meeste antibiotica nog jaren op de plank blijven liggen, omdat ze nog niet nodig zijn. Diverse bedrijven die de afgelopen jaren wél nieuwe antibiotica ontwikkelden, zijn daarna failliet gegaan.
‘Het gangbare model van geneesmiddelenontwikkeling werkt hier niet goed’, zegt Peter Bertens, manager innovatie bij de VIG. ‘Daarom is het goed om, als ontwikkelaars, wetenschappers en overheid, na te denken over andere manieren van ontwikkeling. En niet te wachten tot het nog meer levens kost.’

DNA

Bij het inzetten van DNA-kennis voor het op maat voorschrijven van medicijnen is ook goede samenwerking tussen bedrijven, artsen en overheid nodig. De overheid speelt bijvoorbeeld een rol in de vergoeding van moleculaire diagnostiek, zoals Mark Dekker deze week in zijn blog beschrijft.’

Aanmelden kan nog!

‘Samenwerken is een voorwaarde voor innovatie’, is dan ook de treffende titel van een bijeenkomst over publiek-private samenwerking. Dit event vindt plaats op donderdag 9 februari, van 16.00 tot 18.00 uur bij Sanofi in Amsterdam. Met onder meer Carla Hollak (Amsterdam UMC), Hugo Hurts (Adviescollege Code en voorheen CBG), Rick van Nuland en Tieneke Schaaij-Visser (Lygature) en Denis Peeters (VIG). Aanmelden is gratis en kan nog!

Meer info en aanmelden