30-06-2021

Reactie artikel FD: VIG positief over initiatief groep ziekenhuizen

Geneesmiddelen bereiding ziekenhuizen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is positief over het initiatief van een groep ziekenhuizen om via een op te richten bedrijf zelf geneesmiddelen te registreren voor kleine patiëntengroepen waarvoor nu geen passende behandeling bestaat.

Dat laat de VIG weten in een reactie op een artikel dat vanochend verscheen in het Financieele Dagblad. ‘Elk initiatief dat bijdraagt aan snelle en brede toegang van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen voor patiënten, steunen wij. Het betekent wel dat er voldaan moet worden aan alle geldende eisen die worden gesteld aan een geregistreerd medicijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. De weg van ontwikkeling naar registratie van een nieuw geneesmiddel is veelal lang en kostbaar en vraagt om een lange adem.’

Met alleen registratie ben je er niet. Ook na registratie van een geneesmiddel blijven er eisen en voorwaarden waaraan geneesmiddelenmakers moeten voldoen. De productie van geneesmiddelen is complex en moet volgens een gecontroleerd en vastgelegd productieproces gebeuren (Good Manufacturing Procedures (GMP) standaard). Daarnaast is er een constante monitoring en bewaking van het gebruik van het middel in de praktijk nodig, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar mogelijke bijwerkingen (Farmacovigilantie).

Dit alles vraagt om voortdurende investeringen en financiële draagkracht van een bedrijf.

Artikel Financieele Dagblad