28-03-2023

Reactie VIG op opinie KWF: ‘Niet polariseren, maar van elkaar leren’

Shutterstock 534548491 handen schudden
In het FD van maandag 27 maart doet Johan van de Gronden, directievoorzitter KWF Kankerbestrijding, een dringende oproep dat patiënten met kanker snel toegang moeten hebben tot effectieve geneesmiddelen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. 'Zorg moet toegankelijk zijn, ook voor de kankerpatiënt van morgen. Die toegankelijkheid stelt eisen aan de beschikbaarheid én de betaalbaarheid van geneesmiddelen', aldus de heer van de Gronden. 'Willen we patiënten passende zorg bieden, dan moeten er nieuwe spelregels komen.'

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) onderschrijft deze oproep. Ook wij delen de zorg dat, door de vergrijzing, er steeds meer patiënten met kanker komen, en dat het van groot belang is dat deze patiënten ook in de toekomst toegang blijven hebben tot (nieuwe) geneesmiddelen. Daar zetten onze leden zich voor in, ook door steeds gerichtere medicatie te maken, of door in te zetten op diagnostiek die voorspelbaar maakt bij wie een geneesmiddel werkt. Zodat patiënten niet onnodig behandeld worden.

Raakvlakken

Om de impact van kanker te verminderen moeten we op zoek gaan naar raakvlakken, zodat we elkaar versterken. Niet polariseren, maar van elkaar leren. Een mooi voorbeeld hiervan is het Nederlands Kanker Collectief, een initiatief van IKNL, KWF en NFK waar de VIG actief aan meewerkt, samen met andere betrokken partijen.

Uitnodiging

In plaats van het gesprek te voeren via de media, nodigen we de heer van de Gronden graag uit voor een kop koffie om kennis te maken en op basis van het gesprek te kijken waar we samen kunnen optrekken om het voor de kankerpatiënten in Nederland beter te maken.