04-06-2019

Reminder bijeenkomst klinisch onderzoek 19 juni

["

Op woensdag 19 juni organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de bijeenkomst \u2018Klinisch onderzoek: vijf ambities \u2013 Hoe wordt Nederland Europees koploper?\u2019 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.<\/strong><\/p>","

Tijdens de bijeenkomst geven vijf opiniepeilers hun visie op de ambitie van Nederland om koploper van Europa te worden op het gebied van klinisch onderzoek. Tweede-Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte zullen vanuit politiek perspectief bijdragen aan de discussie hierover. Klik hier<\/a> voor het complete programma en aanmelden.

eClinical Forum
<\/strong>De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gelooft in een sterk klinisch onderzoeksklimaat. Het leidt tot snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse pati\u00ebnten. Bovendien versterkt dat het vestigingsklimaat. In dit kader nam de Vereniging zelf deel aan het jaarlijkse eClinical Forum, bij Janssen Pharmaceutica in Brussel van 15 tot en met 17 mei. De bijeenkomst stond in het teken van de nieuwste digitale trends op het gebied van klinisch onderzoek; er kon kennis worden gemaakt met opkomende technologie\u00ebn en internationale regelgeving.

Digitale innovaties
<\/strong>eClinical Forum (eCF)is een internationale samenwerking van geneesmiddelenbedrijven, technologie-providers, academische instellingen en zorginstellingen met als doel digitale innovaties bij klinisch onderzoek te bevorderen. \u2018Het uitgangspunt van eCF is het stimuleren van samenwerking en het bieden van handvaten om de trials<\/em> van de toekomt vorm te geven\u2019, zegt Martijn Griep (Janssen), \u00e9\u00e9n van de organisatoren en hosts van het eCF. Griep is tevens voorzitter van de Vakgroep ClinOps van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: \u2018De opgedane kennis zullen we ook zeker verder oppakken binnen de Vereniging. Digitale innovatie is immers \u00e9\u00e9n van de strategische doelstellingen van de vakgroep.\u2019<\/p>

Robotic Process Automation<\/strong>
In Brussel stonden verschillende thema\u2019s op de agenda, zoals Trends in technology<\/em> en eSource site readiness<\/em>. Veel belangstelling en discussie was er voor de presentatie van Janssen over het gebruik van virtuele robots, die menselijke verantwoordelijkheden binnen klinisch onderzoek kunnen over nemen.

Pati\u00ebntbetrokkenheid
<\/strong>Sofie Swinnen van Janssen sprak over de grote pati\u00ebntbetrokkenheid bij hun studies. \u2018We betrekken onze pati\u00ebnten zowel voor, tijdens als na de klinische studies\u2019, vertelde Swinnen. \u2018Zo geven wij pati\u00ebnten toegang tot hun eigen data en de voorlopige studieresultaten. Dit zorgt voor beter inzicht en grote tevredenheid bij pati\u00ebnten over het onderzoek.\u2019

Meten bloedwaarden
<\/strong>Britte Kranenburg van Janssen Biologics gaf een presentatie over een digitale innovatie waarmee pati\u00ebnten hun bloedwaarden vanuit thuis naar het onderzoekscentrum kunnen sturen. Het apparaatje wordt bevestigd aan je arm en neemt pijnloos een druppel bloed af. De relevante waarden worden gekwantificeerd en doorgegeven. Pati\u00ebnten hoeven dus niet te reizen voor een bloedafname, waardoor de drempel om deel te nemen aan klinische studies verlaagt. Hier werd echter pijnlijk duidelijk dat regelgeving vooruitgang in de weg kan zitten. Door het ontbreken van een CE-keurmerk kon deze tool nog niet in de praktijk ingezet worden.<\/p>\n\n