04-06-2019

Reminder bijeenkomst klinisch onderzoek 19 juni

Klinisch Onderzoek
Op woensdag 19 juni organiseert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen de bijeenkomst 'Klinisch onderzoek: vijf ambities. Hoe wordt Nederland Europees koploper?' in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst geven vijf opiniepeilers hun visie op de ambitie van Nederland om koploper van Europa te worden op het gebied van klinisch onderzoek. Tweede-Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte zullen vanuit politiek perspectief bijdragen aan de discussie hierover.

eClinical Forum

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen gelooft in een sterk klinisch onderzoeksklimaat. Het leidt tot snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse patiënten. Bovendien versterkt dat het vestigingsklimaat. In dit kader nam de Vereniging zelf deel aan het jaarlijkse eClinical Forum, bij Janssen Pharmaceutica in Brussel van 15 tot en met 17 mei. De bijeenkomst stond in het teken van de nieuwste digitale trends op het gebied van klinisch onderzoek; er kon kennis worden gemaakt met opkomende technologieën en internationale regelgeving.

Digitale innovaties

eClinical Forum (eCF)is een internationale samenwerking van geneesmiddelenbedrijven, technologie-providers, academische instellingen en zorginstellingen met als doel digitale innovaties bij klinisch onderzoek te bevorderen. 'Het uitgangspunt van eCF is het stimuleren van samenwerking en het bieden van handvaten om de trials van de toekomt vorm te geven', zegt Martijn Griep (Janssen), één van de organisatoren en hosts van het eCF. Griep is tevens voorzitter van de Vakgroep ClinOps van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: 'De opgedane kennis zullen we ook zeker verder oppakken binnen de Vereniging. Digitale innovatie is immers één van de strategische doelstellingen van de vakgroep.'

Robotic Process Automation

In Brussel stonden verschillende thema's op de agenda, zoals Trends in technology en eSource site readiness. Veel belangstelling en discussie was er voor de presentatie van Janssen over het gebruik van virtuele robots, die menselijke verantwoordelijkheden binnen klinisch onderzoek kunnen over nemen.

Patiëntbetrokkenheid

Sofie Swinnen van Janssen sprak over de grote patiëntbetrokkenheid bij hun studies. 'We betrekken onze patiënten zowel voor, tijdens als na de klinische studies', vertelde Swinnen. 'Zo geven wij patiënten toegang tot hun eigen data en de voorlopige studieresultaten. Dit zorgt voor beter inzicht en grote tevredenheid bij patiënten over het onderzoek.'

Meten bloedwaarden

Britte Kranenburg van Janssen Biologics gaf een presentatie over een digitale innovatie waarmee patiënten hun bloedwaarden vanuit thuis naar het onderzoekscentrum kunnen sturen. Het apparaatje wordt bevestigd aan je arm en neemt pijnloos een druppel bloed af. De relevante waarden worden gekwantificeerd en doorgegeven. Patiënten hoeven dus niet te reizen voor een bloedafname, waardoor de drempel om deel te nemen aan klinische studies verlaagt. Hier werd echter pijnlijk duidelijk dat regelgeving vooruitgang in de weg kan zitten. Door het ontbreken van een CE-keurmerk kon deze tool nog niet in de praktijk ingezet worden.