01-04-2019

Rick Henderik in gesprek bij Amsterdam UMC

‘Bouwen aan een toekomstbestendig medicijnstelsel lukt alleen als we het sámen doen.’ Dat zei Rick Henderik, voorzitter van de Young Innovators of Medicines, donderdag in Amsterdam UMC. Ook Menzis en iMTA gaven presentaties.

Henderik sprak voor ruim dertig trainees van Amsterdam UMC. Zij nemen deel aan twee trainee-programma’s, voor management en business controlling. Het thema van de bijeenkomst was betaalbaarheid van geneesmiddelen.

Hol van de leeuw
De dagvoorzitter verwelkomde Henderik hartelijk in ‘het hol van de leeuw’, verwijzend naar de kritische houding van Amsterdam UMC ten opzichte van dure geneesmiddelen, en de daaruit voortvloeiende ambitie van het ziekenhuis om zelf meer medicijnen te gaan maken. ‘Op dat punt vinden wij elkaar helaas niet’, zei Henderik in het paneldebat tegen Karen Kruijthof, bestuurslid van Amsterdam UMC. ‘Aantasting van het patentrecht is een directe bedreiging voor innovatie. Als de wet- en regelgeving voor magistraal bereiden wordt versoepeld, schrikt dit farmaceutische bedrijven af om langdurig grote bedragen te investeren in medicijnontwikkeling, een zeer risicovolle tak van sport. Uiteindelijk zijn patiënten daar de dupe van.’

Langdurige zorg
Ook Ruben van Wenselaar (topman van verzekeraar Menzis) en Matthijs Versteegh (business directeur bij het Institute for Medical Technology Assessment, iMTA) lieten hun licht schijnen op de betaalbaarheid van medicijnen. Zo sprak Versteegh over de vermeende verdringing van zorg door dure medicijnen. Henderik plaatste de discussie over de kosten van medicijnen in perspectief, door te benadrukken dat het slechts om 7% van het totale zorgbudget gaat. Versteegh erkende dat het goed is om het vizier niet alleen te richten op medicijnen, maar ook op andere sectoren binnen de zorg, ‘waar het geld soms alle kanten opschiet.’ Zo gaat er een veelvoud van de medicijnuitgaven naar langdurige zorg. Die bedragen – nu al tientallen miljarden per jaar – groeien alleen maar naarmate de vergrijzing verder doorzet.

Genezend
‘Toch vinden wij ook dat je kritisch moet kijken naar de kosten van geneesmiddelen’, benadrukte Henderik. ‘Al was het alleen maar omdat er allerlei baanbrekende behandelingen in de pijplijn zitten, zoals cel- en gentherapie, die niet passen in het huidige systeem. Ze zullen kostbaar zijn, maar ook steeds vaker écht genezend. Dat vraagt om een heel andere kijk op registratie en vergoeding.’

In gesprek
‘Het afgelopen jaar gaf ik diverse presentaties voor studenten of andere groepen in het land’, vertelt Henderik achteraf. ‘Het valt me iedere keer op dat mensen wel kritisch zijn op medicijnkosten, maar óók bereid zijn om te luisteren. Daarom is het zo belangrijk dat we ons verhaal vaker vertellen. Vaak hoor ik achteraf, bij de borrel, dat het mensen toch aan het denken heeft gezet.’
Waarover? ‘Soms denken mensen bijvoorbeeld dat medicijnen veel goedkoper worden als de overheid er meer in gaat investeren. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De farmaceutische sector investeert wereldwijd zo’n € 95 miljard per jaar in R&D. Er staat geen één overheid te trappelen om dergelijke bedragen te besteden aan onderzoek waarbij zo weinig medicijnen de eindstreep halen.’