01-03-2022

RIVM Netwerkdag Medicijnresten in het milieu 8 maart

Medicijnresten
Het RIVM organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Tijdens deze (hybride) bijeenkomst in Bilthoven krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen en kunt u meepraten tijdens verschillende workshops.

In de ochtend geven een aantal sprekers presentaties over initiatieven om de impact van medicijnresten in het milieu aan te pakken. Denk hierbij aan onderwerpen als de Ketenaanpak Medicijnresten, de Green Deal en het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater.

In de middag worden er interactieve workshops gegeven over actuele onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Antibioticaresistentie, Educatie in de Gezondheidzorg, Medicijnresten in een circulaire economie en Innovaties in rioolwaterzuiveringen.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp of erin geïnteresseerd is, vanuit de zorgsector én de watersector.