31-05-2022

Samen werken aan Nationale Kankeragenda

Kanker oncologie
Novartis opende op 17 mei zijn deuren in Amsterdam, om de toekomst van kankerzorg te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst met verschillende belanghebbenden uit de zorg (waaronder Nederlands Kanker Instituut, landelijk darmkanker cohort en Nederlandse Federatie Kankerpatiënten) kwam de Nationale Kankeragenda ter sprake.

De Nederlandse bevolking groeit en vergrijst. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met kanker. De afgelopen twintig jaar nam het aantal jaarlijkse diagnoses flink toe: van 70.000 naar 117.000.

Nationale Kankeragenda

Op basis van Europe’s Beating Cancer Plan hebben KWF, IKNL en NFK het initiatief genomen om voor Nederland een Nationale Kankeragenda op te stellen. Het doel hierbij is een significante stijging van 5-jaarsoverleving met goede kwaliteit van leven: 65 % van de mensen die de diagnose kanker krijgen kent nu een perspectief van vijf jaar. De doelstelling is om dit binnen tien jaar naar 75 % te brengen.
Daarnaast moet de agenda ervoor zorgen dat de impact van kanker op patiënten en de maatschappij kleiner wordt: meer preventie van kanker, eerdere opsporing en betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten. Toegang tot de beste behandelmogelijkheden is daarbij cruciaal.

Regie nemen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) omarmt dit initiatief en werkt graag samen met de leden en betrokken partijen aan het verder brengen van deze agenda. Daarvoor is intensievere publiek-private samenwerking nodig. Verder is het essentieel dat het ministerie van VWS een krachtige regierol neemt.

Opening Doors to Future Cancer Care | Novartis Nederland

VIG Medicijndialoog op 12 oktober: ‘Samen strijden tegen volksziekten!’