26-11-2019

Samenwerken aan een duurzame internationale productieketen

Duurzame productieketen
Hoe kan de geneesmiddelensector de productieketen verduurzamen? Deze vraag stond op 21 november centraal tijdens een bijeenkomst bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Sprekers van verschillende organisaties gaven hun visie op deze kwestie.

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg committeren de Vereniging, Bogin en Neprofarm zich aan het verduurzamen van de geneesmiddelensector. Eén van de speerpunten in het programma is het verduurzamen van de internationale productieketen. Een belangrijk onderwerp, want Nederland behoort wereldwijd tot de landen die de meeste geneesmiddelen importeren.

Onderzoek internationale productieketen
Luc Fransen, Associate Professor International Relations bij de UvA, opende de bijeenkomst met de resultaten van het onderzoek dat hij deed naar de risico’s voor mens en milieu in de internationale productieketen. Dit onderzoek voerde hij uit in opdracht van CZ, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en brancheverenigingen Bogin, GLN en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Fransen constateerde dat de kwetsbaarheid van de medicatieketen voor de hele geneesmiddelensector geldt en dat er veel overlap zit tussen de productielocaties van generieke en innovatieve bedrijven. Ook zijn de risico’s voor milieu, mensenrechten, arbeid en corruptie groter buiten Europa, dan binnen Europa. Het onderzoek wordt binnenkort openbaar.

Initiatieven bedrijven
Internationaal bestaan vanuit de sector al verschillende initiatieven die zich bezighouden met een duurzame internationale productieketen zoals het Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Dit initiatief richt zich op het trainen en toetsen van toeleveranciers in India en China. Frank Buijs van Takeda, één van de initiafnemers van PSCI, vertelde hier meer over. Daarna gaf Alba Tiley van Centriënt een toelichting over de initiatieven van de AMR Industry Alliance, een samenwerkingsverband dat zich wereldwijd inzet om duurzame oplossingen te vinden voor antibioticaresistentie.

Duurzaam inkopen
De Zweedse Lina Andersson, verantwoordelijk voor Global Social Responsibility bij Mylan (producent van generieke geneesmiddelen), sprak over het inkoopproces van medicijnen in Noorwegen en Zweden en hoe duurzaamheid en MVO daarbij gewaarborgd worden. Marthe Harkema van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Geert Klein Wolterink van de SER sloten de bijeenkomst af met een presentatie over convenanten die in andere sectoren zijn afgesloten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Ondernemen (IMVO) en die mogelijk als voorbeeld kunnen dienen voor de geneesmiddelensector.

Slotsom
Brigit van Soest-Segers, programmamanager Duurzame Farmacie namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP, inventariseerde na de bijeenkomst de ideeën onder de aanwezigen: ‘Uit de discussie kwam naar voren dat een multi-stakeholder aanpak zoals werd geschetst door BuZa en SER, de voorkeur heeft om de duurzaamheid in de productieketen te waarborgen. Daarbij moeten we vooral proberen aan te sluiten bij al bestaande initiatieven zoals PSCI en AMR Industry Alliance. Het is belangrijk dat we per soort bedrijf onderzoeken wat er vanuit Nederland mogelijk is. Wat mij betreft een mooie uitkomst van een eerste gezamenlijke sessie over dit thema. Nu samen op naar de volgende stap!’