25-01-2022

Sandra Gallina (EC): Stimuleringsmaatregelen blijven nodig

Sandra Gallina
Stimuleringsmaatregelen voor de geneesmiddelensector om behandelingen te ontwikkelen waaraan de grootste behoefte bestaat, zullen niet verdwijnen. Dat zei Sandra Gallina, hoofd van het directoraat-generaal Gezondheid van de Europese Commissie, tijdens een webinar van Financial Times in samenwerking met EFPIA.

Op dit moment werkt de Europese Commissie aan de herziening van de (twintig jaar oude) geneesmiddelenwetgeving, waaronder de regelgeving voor weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen. Het doel is het verbeteren van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Kritiek op de bestaande stimuleringsregeling is dat deze incentives te ruimhartig zijn voor geneesmiddelenbedrijven en ruimte laten voor oneigenlijk gebruik.

Oplossing

De directeur-generaal zei dat ze niet overtuigd is dat de markt alles zelf zal oplossen, in reactie op de vraag hoe de Europese Unie om moet gaan met het stijgende aantal dure behandelingen. De druk is echter groot om een oplossing te vinden voor zeldzame ziekten en andere aandoeningen waar nu nog geen behandeling voor is.

Gallina: ‘We moeten investeren als we hier wat aan willen veranderen, want het is duidelijk dat we mensen, alleen omdat ze een zeldzame ziekte hebben, niet in de kou kunnen laten staan.’

Innovatieklimaat Europa

Andere deelnemers aan het webinar waren Stefan Oelrich, president van Bayer, en Bill Anderson, CEO van Roche. Zij gingen onder meer in op het innovatieklimaat in Europa en de toegang van geneesmiddelen. Hun belangrijkste boodschap was dat er een hoog innovatietempo is in Europa, maar dat de geneesmiddelensector zijn verhaal beter voor het voetlicht moet brengen om meer investeringen te krijgen en de concurrentie aan te kunnen met andere regio’s zoals de VS en China.

Toegang

Anderson gaf daarbij aan dat er dan wel toegang moet zijn tot die innovaties. Dat vraagt volgens de Roche-CEO om betere samenwerking tussen de sector, beleidsmakers en toezichthouders. Het vereenvoudigen van procedures leidt tot snellere toegang, maar ook tot lagere kosten, en dat kan weer resulteren in lagere prijzen. Verder gelooft Anderson dat verdere digitalisering de kosten van R&D kunnen verlagen en bijdragen aan betere toegang.

Het webinar Supporting Pharma Innovation in Europe is hier terug te luisteren.