20-12-2022

Save the date: Dialoog over publiek-private samenwerking

DNA genetics genen
Hoe ziet een integere samenwerking eruit tussen de farmaceutische industrie, wetenschappers en zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven of ter hand stellen? De VIG wil de dialoog aangaan over deze vraag tijdens een bijeenkomst op donderdag 9 februari 16.00-18.00 uur bij Sanofi in Amsterdam.

Steeds vaker is publiek-private samenwerking een voorwaarde van subsidieverstrekkers bij innovatieve projecten, omdat zij weten dat één partij alleen een maatschappelijk vraagstuk niet kan oplossen. De EU, bijvoorbeeld het Innovative Health Initiative, en tal van andere partijen eisen dat sprake is van samenwerking tussen industrie en academie.

Vertrouwen

Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Bij partijen speelt gebrek aan kennis van elkaars vakgebieden, taal en drijfveren een rol, wat kan leiden tot gebrek aan vertrouwen. Juist elkaar beter betrekken en begrijpen kan leiden tot een meer vruchtbare samenwerking, waarbij de integriteit en onafhankelijkheid geborgd moeten zijn. We zien dat in andere landen, zoals Denemarken, Zweden, USA en UK) innovatieve ecosystemen bestaan waarin op het gebied van Life Sciences & Health goed wordt samengewerkt tussen de academische wereld, ziekenhuizen en de industrie. Juist die regio’s zijn bijzonder succesvol als het gaat om het toegankelijk maken van innovaties voor de patiënt.

Sprekers

Het eerste uur nemen een aantal experts de deelnemers mee in de thematiek:

  • Hugo Hurts, voorzitter Adviescollege Code, oud-directeur CBG;
  • Denis Peeters, general manager Sanofi en bestuurslid VIG;
  • Carla Hollak, internist en hoogleraar metabole ziekten UMC Amsterdam;
  • Rick van Nuland en Tieneke Schaaij-Visser, programmamanagers Lygature.

Het tweede uur gaan de deelnemers aan de bijeenkomst met elkaar in gesprek.

Voor wie

De bijeenkomst is voor iedereen die waarde hecht aan een zorgsysteem dat gericht is op het ontwikkelen van de beste behandelingen voor patiënten, zoals medewerkers geneesmiddelensector, beleidsmakers, artsen, patiëntenverenigingen, overheden e.d. Voor meer informatie en aanmelding, zie de event-pagina van de VIG.