12-10-2021

Oproep VIG: Anticipeer op geopolitieke ontwikkelingen!

Gerard Schouw nw 09-2021
‘De coronacrisis heeft ons geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waarin medicijnen een geopolitiek machtsmiddel zijn geworden. Daarom is de roep om strategische autonomie van de EU enorm gegroeid. Tegelijkertijd blijft zorg een bevoegdheid van de individuele lidstaten.’

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vandaag tijdens een Bruggink-bijeenkomst in Den Haag over de Europese farmaceutische strategie.

Voorbereid op de toekomst

Een van de belangrijkste stappen van de Europese Commissie is de oprichting van een Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Het doel is om de volledige cyclus voor de ontwikkeling en productie van vaccins en medicijnen te stimuleren. Dat moet in samenwerking tussen overheden en geneesmiddelenbedrijven gebeuren. Daarnaast wil de Commissie werken aan een betere Europese afstemming en lidstaten samenbrengen, omdat virussen zich niet door landsgrenzen laten tegen houden. Hiervoor is voor de komende vijf jaar een budget van € 30 miljard vrijgemaakt. Schouw: ‘Vergeleken met de kosten van de coronacrisis is dit een verstandige investering. Het IM heeft berekend dat de schade aan de wereldeconomie door COVID-19 meer dan $12.000 miljard is!’

Boston aan de Noordzee

Investeringen in de biotechsector bieden veel kansen voor Nederland om innovatiekoploper van Europa te worden. Met 12 biomedische onderzoeksuniversiteiten en 420 biofarmaceutische bedrijven, is Nederland de wereldwijde nummer 2 wat betreft patentaanvragen. Daarmee heeft ons land de potentie om het Boston van Europa te worden. Voormalig premier Jan Peter Balkenende zei onlangs tijdens de VIG Medicijndialoog dat een Boston aan de Noordzee, Nederland gezonder, weerbaarder en welvarender kan maken.

‘Maar ook hierbij speelt de veranderde werkelijkheid een rol, waarbij het draait om het bezit van patenten, toegang tot grondstoffen van medicijnen, en als eerste toegang hebben tot innovatieve vaccins en behandelingen’, geeft Schouw aan. Hij waarschuwt dat in de nieuwe geopolitieke realiteit tekorten dreigen en de onvoorspelbaarheid toeneemt. Tegelijkertijd stijgt de kans op pandemieën.

Toegang onder druk

Schouw spreekt verder over de verslechterde toegang tot innovatieve geneesmiddelen in Nederland, ten opzichte van andere Europese landen. ‘Het proces dat medicijnen moeten doorlopen voordat ze Nederlandse patiënten bereiken, is buitengewoon complex’, geeft hij aan. De VIG heeft in kaart gebracht welke knelpunten er bestaan die moeten worden weggenomen om de toegang te verbeteren.

Inmiddels zijn verschillende Tweede Kamerleden ook alert geworden op de afnemende toegang voor patiënten. Dat heeft in de afgelopen maanden geleid tot verschillende moties die zijn aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om met andere stakeholders de knelpunten bij toegang aan te pakken.

Overige stakeholders

Na Gerard Schouw zullen vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van VWS en het Europees Medicijnagentschap EMA hun visie op de Europese farmaceutische strategie presenteren en met elkaar in debat gaan.