28-01-2020

Schouw blij met grondig Europees onderzoek medicijntekorten

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de Europese medicijntekorten. De VIG juicht dit initiatief toe en kijkt uit naar de resultaten, zodat er snel structurele oplossingen komen voor de patiënt.

‘Voor ons heeft dit onderwerp hoge prioriteit, omdat het van groot belang is dat patiënten altijd kunnen beschikken over hun geneesmiddelen’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Wij zijn sterk voorstander van een Europese aanpak van de medicijntekorten. Het is goed nieuws dat dit belangrijke onderwerp is opgepakt door de Europese Commissie.’

Over het onderzoek
In het aangekondigde Europese onderzoek staan de volgende vragen centraal: wat zijn de structurele oorzaken van de tekorten, hoe werken de bestaande wettelijke maatregelen voor geneesmiddelenbedrijven en distributeurs en wat zijn de huidige maatregelen om de risico’s van tekorten aan te pakken.

Groter dan Nederland
‘De oplopende medicijntekorten spelen niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten. Op dit moment zie je dat landen los van elkaar actie ondernemen, waardoor een lappendeken aan individuele maatregelen ontstaat. Als ieder land gaat hamsteren, staat Nederland straks achteraan in de rij. Dat is niet alleen onwenselijk voor de patiënt, maar op de lange termijn leidt dit ook tot hoge kosten en verspilling’, aldus Schouw. ‘Als we een beter inzicht hebben in de structurele oorzaken van de tekorten, kunnen we doelgericht aan de slag om deze te verminderen.’

Binnen Nederland werkt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten aan het optimaliseren van de medicijnvoorraden op de korte termijn en andere maatregelen om de tekorten te verminderen.