08-01-2020

Schouw: Businessmodel geneesmiddelenbedrijven verandert

‘Onder invloed van nieuwe technologieën, verandert het businessmodel voor geneesmiddelenbedrijven steeds meer van ontwikkelaar en producent van geneesmiddelen naar zorgaanbieder. Dat vraagt om andere regelgeving en betalingsmodellen.’

Dat zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in een duo-interview dat eind december verscheen in WIJ ZIJN FINANCIëN, het personeelsblad van het ministerie van Financiën. Hij geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren om de zorg financieel gezond te houden en wat de rol van de farmaceutische industrie daarbij is.

Van massa naar maatwerk
‘We gaan steeds meer van medicijnen voor de massa naar medicijnen op maat’, zegt Schouw. ‘Ook gaan we meer van medicatie naar behandeling. Denk aan cel- en gentherapie. Dankzij innovatieve technologieën kunnen we steeds vaker toe met één of twee behandelingen in plaats van langdurig medicijngebruik.’ Daardoor verandert businessmodel voor de farmaceut, evenals het vergoedings- en financieringsmodel. Hiervoor zijn ook andere partijen nodig, zoals verzekeraars, VWS, en Zorginstituut.

Redelijk
Jan-Koen Sluijs, advocaat bij Coupry Advocaten, geeft in een tweede interview zijn visie op de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst en de rol van de geneesmiddelensector daarin. ‘Ik pleit voor een eerlijke en redelijke prijs voor geneesmiddelen, zoals die ook geldt voor elke andere geleverde zorg’, aldus Sluijs.

PDF Hoe houden we de zorg gezond?