15-09-2021

Schouw: Duidelijke en scherpe keuzes zijn in het belang van de patiënt

IMG 2549
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is positief over het advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) dat er duidelijke en scherpe keuzes gemaakt moeten worden als we de zorg in de toekomst beheersbaar willen houden.

De WRR publiceerde woensdag een lijvig rapport over de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel, waarin ze met een aantal aanbevelingen komt voor politiek, zorgveld en samenleving. Rode draad in het advies van de Raad is dat er duidelijke en scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Effectiviteit

De VIG is positief over de aanbeveling om te komen tot een duidelijke verdeling van taken en rollen van zorginkopers, politiek en toezichthouders. VIG-directeur Gerard Schouw: 'Zo’n duidelijke verdeling zorgt ervoor dat processen sneller kunnen verlopen. Ook het advies om alle vormen van zorg, en niet alleen geneesmiddelen, te toetsen op (kosten) effectiviteit is verstandig. Dat betekent dat procedures transparant en gestroomlijnd moeten worden. Dat sluit nauw aan bij de wens van de VIG om nieuwe geneesmiddelen binnen 100 dagen bij Nederlandse patiënten te krijgen.'

Focus op kosten

De VIG is teleurgesteld dat het WRR-advies vooral gericht is op kostenbeheersing en minder op kwaliteit van zorg. Dit gaat in tegen een ander recent advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat juist pleit voor meer aandacht voor kwaliteit in de zorg, in plaats een focus op kosten. Schouw: 'Duidelijke en scherpe keuzes zijn nodig, maar wel in het belang van de patiënt.'

Rapport WRR 'Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak'