18-10-2022

Gerard Schouw: groeibriljant biotech cruciaal in agenda minister Adriaansen

Leiden Bio Science Park
‘Ondernemers zijn belangrijk voor ons land. Zij zijn de ziel van onze samenleving’. Dat zegt Minister Adriaansens in de strategische agenda voor het ondernemingsklimaat die zij op 14 oktober aan de Tweede Kamer stuurt. In de agenda zet de minister haar strategie uiteen om het ondernemingsklimaat te vernieuwen voor het hele bedrijfsleven, zowel grote als kleine bedrijven in alle sectoren.

In de agenda is veel aandacht voor de waarde die ondernemers en bedrijven toevoegen aan de samenleving, en de uitdagingen waar zij voor staan. Adriaansens erkent deze uitdagingen en wil er gericht mee aan de slag. Allereerst door beter inzicht, via een onderzoek naar de redenen van vertrekkende bedrijven en een nieuwe monitor bedrijfsleven.

Uitgangspunten

De minister zet in haar agenda in op versterking van innovatieve ecosystemen, meer maatwerk voor sleutelspelers, gerichte oplossingen en investeringen, stabiel overheidsbeleid en meer waardering en maatschappelijke dialoog over de waarde die bedrijven toevoegen aan de samenleving. Een hoopvol begin.

Acties

Om de sterke uitgangspositie van het Nederlandse ondernemingsklimaat te behouden definieert de minister tien factoren die voorrang krijgen van het kabinet. Hiertoe behoren onder andere personeel en talent, financiering, fiscaliteit, infrastructuur en ruimte voor bedrijven, regelgeving, innovatie.

Herkenbaar

Directeur Gerard Schouw van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: ‘Veel van de uitdagingen die de minister beschrijft zijn herkenbaar voor onze leden. Het is mooi dat er nu aandacht is voor de rol van de innovatieve LSH-sector en dat er een agenda ligt waar we mee verder kunnen.’ De VIG is daarnaast blij met de erkenning voor de waarde van innovatieve sectoren, zoals de biotech-sector. ‘Dit zijn de groeibriljanten van de Nederlandse economie,’ aldus Schouw. Internationaal opererende bedrijven vormen vaak het kloppend hart van een innovatief ecosysteem, vervolgt de brief. Janssen en BMS worden daarbij met name genoemd. Het is goed dat de minister het belang ziet van maatwerk en met deze sleutelspelers in gesprek wil gaan.

Spagaat

De minister staat voor een flinke uitdaging. De basis op orde brengen én focus aanbrengen vergt keuzes, en die worden niet gemaakt. Althans nog niet. Dit najaar komt zij met haar visie op de economie van de toekomst. ‘De miljarden investeringen van geneesmiddelenbedrijven vragen een stabiele en voorspelbare overheid vanwege de lange horizon van ontwikkeltraject. Een langetermijnvisie, specifiek voor deze sector, zou enorm helpen om meer investeringen aan te trekken’, zegt Schouw.

Kamerbrief over Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Mijlpaal in Leiden bij bouw…