02-04-2019

Schouw: ‘Grondige analyse nodig voor aanpak medicijntekorten’

Gerard Schouw park landscape geheel
'Het is noodzakelijk dat er eerst een grondige analyse komt van de oorzaken van medicijntekorten in Nederland. Anders blijft het bij symptoombestrijding. Als we de cijfers en feiten boven tafel hebben, kunnen we samen werken aan structurele oplossingen.'

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in een reactie op een Volkskrant-artikel over medicijntekorten. Op basis van gesprekken met Schouw en vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, CBG en apothekersvereniging KNMP, komt de Volkskrant met vier mogelijke oplossingen om het medicijntekort terug te dringen: Signaleer een tekort op tijd, houd grotere voorraden aan, verruim het inkoopbeleid en breng de productie terug naar Europa.

Voorraden

Schouw vraagt zich af of het vergroten van de voorraden een oplossing is voor de lange termijn. 'Het is een oplossing om de minister politiek te helpen, maar het is symptoombestrijding. Als we doen alsof hiermee alle problemen de wereld uit zijn, zitten we hier over twee jaar weer.' De Vereniging stelt voor te kijken of/en voor welke medicijnen een grotere voorraad nodig is. Daarbij zal het lastig uitvoerbaar zijn, vanwege de kosten voor het opschalen van de productie en grotere opslagruimten, de beschikbaarheid van grondstoffen en het risico op verspilling bij grotere voorraden.

Roze olifant

Als we het hebben over medicijntekorten, is er volgens Schouw sprake van 'een enorme roze olifant in de kamer, die niet mag worden benoemd: namelijk de prijzen en vergoedingen van medicijnen'. 'Die zijn in Nederland zeker van de generieke middelen absurd laag', voegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent daar aan toe. Schouw en Klein Nulent wijzen op de gevolgen van het preferentiebeleid. 'Daardoor zijn de prijzen zo laag dat geneesmiddelenbedrijven geregeld niet eens meer aan Nederland willen leveren.' Schouw: 'Verstandige mensen kijken altijd welke oplossingen passen bij welke problemen. Prijsvorming is een deel van de oplossing.'

Artikel Volkskrant 'Medicijntekort ligt altijd aan de ander'