25-06-2019

Schouw houdt zorguitgaven tegen het licht

‘Natuurlijk is het nodig om zorgkosten in de hand te houden’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Maar dan is het wel essentieel om te weten waar de pijn zit.’ Hij reageert op vrijdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de zorguitgaven in 2018 voor het eerst de € 100 miljard aantikten. Het totale zorgbudget groeide vorig jaar met 3,1%. De grootste aanjagers van die groei waren: kinderopvang, ouderenzorg en huisartsenzorg.

Economie groeit sneller
Het CBS telt in de € 100 miljard ook welzijn en kinderopvang mee, maar internationale richtlijnen laten die uitgaven buiten beschouwing. Zónder welzijn en kinderopvang kwam de zorgbegroting vorig jaar uit op circa € 77 miljard. Dat was – voor het eerst in tien jaar – minder dan 10% van het bruto binnenlands product. De economie groeit namelijk sneller dan het zorgbudget. Het is dus discutabel om te stellen dat de zorgkosten onbeheersbaar dreigen te worden, zoals sommigen stellen.

Bescheiden en stabiel
Het aandeel van medicijnen op het totale zorgbudget is bescheiden en vrij stabiel. Vorig jaar groeiden de uitgaven aan medicijnen met 2%, schrijft het CBS. Volgens de cijfers van de geneesmiddelensector bedroegen de uitgaven aan medicijnen € 5,7 miljard. Wie (net als VWS) vergoedingen voor apothekers en BTW meetelt, komt wat hoger uit: € 7 miljard.

Uit de pan?
‘Het hangt er dus van af welke definitie je hanteert’, zegt Schouw, ‘maar in alle gevallen blijft het aandeel van geneesmiddelen op het zorgbudget stabiel en onder de 10%. Dat zorgkosten de pan uit rijzen vanwege kostbare medicijnen, zoals soms wordt gesuggereerd, is niet te onderbouwen met feiten. Hier rijst niets de pan uit.’

CBS bericht