12-10-2021

Schouw in FD: Introductie geneesmiddelen is labyrinth

#terugnaar100, Patient in wachtkamer, Sluis, Acces_landscape, toegang
De toelating van nieuwe geneesmiddelen verloopt in Nederland uiterst moeizaam. Dat komt door de steeds ingewikkelder wordende procedure om tot het pakket toegelaten te worden toegelaten. 'Het is een labyrint', zegt Gerard Schouw in het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag.

Het Nederlandse toelatingssysteem bestaat uit een grote hoeveelheid commissies en procedures die in werking treden na Europese goedkeuring van een medicijn. ‘Aan dat systeem worden steeds weer nieuwe donkere kamers toegevoegd,’ zegt Schouw. ‘Straks krijgen we weer een aparte procedure voor cel- en gentherapie. Het is niet meer werkbaar.'

Moties

De trage introductie is ook de Tweede Kamer opgevallen: deze zomer werd in drie verschillende moties al gevraagd om de toelatingsprocedure van medicijnen opnieuw tegen het licht te houden. De introductie van de coronavaccins heeft volgens de Kamerleden aangetoond dat het allemaal veel sneller kan, schrijft het FD.

Duitse model

Het is langzamerhand onmiskenbaar dat het toelatingssysteem vastloopt. De VIG zoekt de oplossingsrichting dichtbij, in Duitsland. Daar worden medicijnen uiterlijk binnen dertig dagen na de EMA-goedkeuring toegelaten tot het verzekerde pakket. Onderhandelingen over de prijs van de medicijnen vinden dan achteraf plaats. In het 'Duitse model' hoeven patiënten dus nauwelijks te wachten.

Nieuwe minister

Het woord is straks aan de nieuwe minister van Volksgezondheid. Die krijgt in ieder geval te maken met een Kamer die ontevreden is over het bestaande toelatingssysteem, constateert het FD.