21-04-2022

Schouw in Parool: Andere financiering medicijnen is illusie

Gerard Schouw nw 09-2021
‘Wij hebben niet de illusie dat het met een volledig andere financiering en ontwikkeling van medicijnen lukt om in dit tempo te blijven innoveren én de kosten terug te dringen.’ Dat stelt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), donderdag in Het Parool.

In zijn opiniebijdrage reageert Schouw op een opinie van Marcel Levi, die Het Parool 10 april publiceerde. Volgens Levi is er nog veel te besparen op ‘onnodig dure medicijnen’.

Enorme investeringen

Schouw wijst er in zijn opiniebijdrage op dat met de ontwikkeling van een nieuwe geneesmiddel enorme bedragen gemoeid zijn – doorgaans zo’n € 2 miljard – en dat het vaak onzeker is of de investeerder dit bedrag terug verdient. Circa 40 procent van de uitgaven aan research & development gaat verloren omdat een veelbelovend geneesmiddel de eindstreep toch niet haalt.

Schouw: ‘Die investeringen komen voor het overgrote deel niet van de overheid, maar van investeerders als pensioenfondsen, die daar een redelijk rendement voor willen terugzien.’

Onderzoek van Deloitte toont aan dat het rendement op die investeringen sinds 2014 flink is teruggelopen en nu blijft steken op zo’n 3 procent.

Onbeheersbaar?

Verder relativeert Schouw in zijn bijdrage de mythe dat de zorguitgaven onbeheersbaar dreigen te worden door dure geneesmiddelen.

‘We geven jaarlijks zo’n 80 miljard euro uit aan de zorg, waarvan 6,6 miljard euro aan geneesmiddelen. Dat is ongeveer 8 procent van het totaal, en dit percentage is al jaren stabiel.’

Lagere uitgaven per patiënt

Het is wel zo dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen in ziekenhuizen stijgen, erkent Schouw. ‘Maar dit komt vooral door de groei van het aantal patiënten. We helpen eenvoudigweg steeds meer mensen. Per ziekenhuispatiënt zijn de uitgaven aan medicijnen de afgelopen jaren juist gedaald.’

Alzheimer en kanker

Investeren in medicijnontwikkeling blijft hard nodig, omdat er nog steeds ziekten zijn waarop we geen goed antwoord hebben. Denk hierbij aan Alzheimer, kanker en zeldzame ziekten. Als daar betere behandelingen voor komen, bespaart dat niet alleen menselijk leed, maar ook veel andere zorgkosten.

Samen om tafel

De VIG vindt dat prijzen van medicijnen verantwoord en uitlegbaar moeten zijn, en dat misbruik van bijvoorbeeld patentrecht moet worden aangepakt. Verder heeft de coronapandemie aangetoond dat constructieve publiek-private samenwerking goed mogelijk is.

Schouw: ‘Laten we die lijn doortrekken. Samen om de tafel, om goede afspraken te maken over de beste zorg aan iedereen, in een omgeving die innovatie stimuleert en kosten beheersbaar houdt.’

Volledige opiniebijdrage van Gerard Schouw in Het Parool