29-10-2021

Investeer Europees geld nu in transitie gezondheidszorg

Dementie zorg
Nederland moet haast maken met het indienen van het nationaal herstelplan. Die oproep aan het kabinet doet de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen met onder andere provincies, gemeenten en koepelorganisaties.

Minister Hoekstra van Financiën liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland als enige lidstaat nog geen plan heeft ingediend in Brussel. Daar ligt bijna 6 miljard euro klaar, vanuit het Europees Herstelfonds RRF (Recovery & Resilience Facility), om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken in Nederland en strategische projecten te financieren.

Op de plank

‘Laat dit geld niet op de plank liggen, maar kom snel met een goed onderbouwd plan dat een impuls geeft aan de Nederlandse economie en de zorg,’ zegt directeur Gerard Schouw van de VIG. Hij roept het kabinet op om hier ook het bedrijfsleven, sociale partners en decentrale overheden bij te betrekken. Schouw: ‘Wij denken en bouwen graag mee aan projecten die bijdragen aan het versterken van de duurzame concurrentiekracht van Nederland.’

Boston aan de Noordzee

Eén van de potentiële groeisectoren in Nederland is de Life Sciences & Health sector. Met een Europese bijdrage uit het RRF-fonds kan ons land het ‘Boston aan de Noordzee’ worden. Tegelijkertijd kan geïnvesteerd worden in het versterken van de gezondheidszorg van de toekomst. ‘Een mooie bestemming voor een deel van het Nationaal Herstelplan, als we ons willen voorbereiden op een beheersbaar, toekomstbestendig zorgstelsel. Daarmee werken we nu al aan een gezonder, weerbaarder en welvarender land,’ aldus Schouw.