10-05-2019

Schouw juicht proef parallelle procedures toe

["

Een pilot met een parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten voor geneesmiddelen is een goed initiatief. Dit kan de tijd tussen registratie en vergoeding van een geneesmiddel verkorten. Pati\u00ebnten krijgen daardoor sneller toegang tot nieuwe geneesmiddelen.<\/strong><\/p>","

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Innovatieve Geneesmiddelen in een reactie op de aankondiging van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland om een pilot te starten gericht op het versnellen van de procedures rondom vergoeding.<\/p>

Pilot Parallelle Procedures<\/strong>
De pilot \u2018Parallelle Procedures CBG-ZIN\u2019 zet in op een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Daarnaast streven het CBG en Zorginstituut naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten \u2018time to pati\u00ebnt\u2019 verkorten. \u2018Een goede, eerste stap in het versnellen van de vergoedingsprocedures. Snelle toegang van pati\u00ebnten tot nieuwe geneesmiddelen is \u00e9\u00e9n van onze speerpunten. We juichen dit initiatief dan ook toe\u2019, zegt Schouw.<\/p>

Voorloper in Europa<\/strong>
<\/strong>Met een parallel registratie-vergoedingstraject zou Nederland voorop lopen binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen binnen de EU, ondanks dat in enkele landen beide autoriteiten in \u00e9\u00e9n gebouw gevestigd zijn. Het CBG en Zorginstituut verwachten dat de komende twee jaar een beperkt aantal innovatieve geneesmiddelen de pilot zullen doorlopen.<\/p>

Onderzoek vertragingen<\/strong>
Eerder dit jaar onderzocht de BS Health, in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de vertragingen als gevolg van de procedures rondom toelating tot het basispakket en prijsonderhandelingen. BS Health concludeerde toen dat pati\u00ebnten soms een jaar moeten wachten tot toegang tot een medicijn vanwege alle vergoedingsprocedures.<\/p>

Artikel CBG en Zorginstituut starten pilot<\/a><\/p>