10-05-2019

Schouw juicht proef parallelle procedures toe

VIG-directeur Gerard Schouw

Een pilot met een parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten voor geneesmiddelen is een goed initiatief. Dit kan de tijd tussen registratie en vergoeding van een geneesmiddel verkorten. Patiënten krijgen daardoor sneller toegang tot nieuwe geneesmiddelen.

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Innovatieve Geneesmiddelen in een reactie op de aankondiging van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland om een pilot te starten gericht op het versnellen van de procedures rondom vergoeding.

Pilot Parallelle Procedures
De pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN zet in op een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Daarnaast streven het CBG en Zorginstituut naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten time to patiënt verkorten. Een goede, eerste stap in het versnellen van de vergoedingsprocedures. Snelle toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen is één van onze speerpunten. We juichen dit initiatief dan ook toe, zegt Schouw.

Voorloper in Europa
Met een parallel registratie-vergoedingstraject zou Nederland voorop lopen binnen Europa. Een dergelijke interactie tussen registratie- en vergoedingsautoriteiten lijkt nog nauwelijks van de grond te komen binnen de EU, ondanks dat in enkele landen beide autoriteiten in één gebouw gevestigd zijn. Het CBG en Zorginstituut verwachten dat de komende twee jaar een beperkt aantal innovatieve geneesmiddelen de pilot zullen doorlopen.

Onderzoek vertragingen
Eerder dit jaar onderzocht de BS Health, in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de vertragingen als gevolg van de procedures rondom toelating tot het basispakket en prijsonderhandelingen. BS Health concludeerde toen dat patiënten soms een jaar moeten wachten tot toegang tot een medicijn vanwege alle vergoedingsprocedures.