05-10-2021

Schouw omarmt KNAW-pleidooi voor open dialoog medicijnontwikkeling

KNAW, Access, geneesmiddelenontwikkeling, dialoog, toegang, advies
De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen kan veel sneller en efficiënter, als er meer samenwerking en coördinatie is. Aldus de KNAW in het vandaag verschenen advies ’Meer efficiëntie door innovatie’. Het wetenschappelijk adviesorgaan pleit voor een open dialoog tussen wetenschappers, farmaceutische industrie en regelgevers.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) omarmt het advies van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). ‘Alle initiatieven die bijdragen aan de snellere toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen, juichen wij toe’, zegt VIG-directeur Gerard Schouw. ‘Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij cruciaal. De snelle ontwikkeling van coronavaccins is daar het bewijs van. De geneesmiddelensector neemt graag deel aan een verdere dialoog met wetenschappers, patiënten en autoriteiten.’

Versnipperd

Er is veel kennis en talloze succesvolle initiatieven op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, maar het Nederlandse landschap is te versnipperd, stelt de KNAW. Het volledige traject van een mogelijk medicijn tot een veilig, doeltreffend nieuw geneesmiddel blijft lang, duur en vol hindernissen. Om aan de grote maatschappelijke behoefte naar nieuwe en betere geneesmiddelen te voldoen, is het belangrijk om onderzoek en ontwikkeling te versnellen. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt uit de 7000 zeldzame ziektes waarvoor nog geen oplossing is.

Expertisecentrum

In het rapport inventariseert de KNAW hoe dit efficiënter kan, zonder verlies van kwaliteit en veiligheid. Hierbij kijken ze naar het gehele ontwikkelingstraject, van de start in het lab tot het gebruik van de patiënt. ‘Een coördinerend expertisecentrum kan hierbij helpen’, aldus de KNAW. Met het doel samenwerking te ondersteunen, expertise te bundelen en besluitvorming te begeleiden.

Inzet van data

Naast het belang van centrale coördinatie, schetst de KNAW ook enkele technologische oplossingsrichtingen. Zo wijst het instituut op het belang van meer inzet op artificial intelligence en het gebruik van ziekteregisters bij laboratoriumonderzoek. Deze data worden ook steeds belangrijker tijdens de klinische fasen van het ontwikkeltraject.

Het gebruik van real world data kan meer inzicht geven in de werkzaamheid van experimentele geneesmiddelen bij verschillende groepen patiënten. Schouw: ‘We zijn het met de KNAW eens dat betere inzet van data het ontwikkeltraject enorm kan verbeteren. Hiermee moeten we echt tempo maken. Daarnaast kunnen we kijken naar nieuwe methoden van het vergoeden van geneesmiddelen. Hopelijk kunnen we zo de huidige, vaak lange, vergoedingstrajecten fors inkorten.’

Rapport KNAW ‘Meer efficiëntie door innovatie’