24-03-2020

Schouw: ‘Samen met kabinet uitdagingen te lijf’

["

\u2018In tijden van crisis zoek je naar datgene wat verbindt. Dat is uiteraard het pati\u00ebntbelang\u2019, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Hij wijst er op dat het belangrijk is om ook n\u00e1 de crisis de goede samenwerking voort te zetten.<\/p>","

Er zijn legio uitdagingen bij geneesmiddelen, zegt Schouw. \u2018Momenteel heeft natuurlijk de coronacrisis absolute topprioriteit voor de overheid, bedrijven, wetenschappers en het zorgveld. Wij danken voormalig minister Bruno Bruins voor zijn inzet om dit virus te bestrijden. De afgelopen jaren leerden we hem kennen als een bewindspersoon met het hart op de goede plek. Hij had continu een scherp oog voor de belangen van de pati\u00ebnt. Wij wensen hem veel sterkte en succes voor de toekomst.\u2019

Ecosysteem <\/strong>
Bruins gaf blijk van een vooruitziende blik door in Europees verband de geopolitieke kwestie van medicijnproductie te agenderen. Om meer cruciale geneesmiddelen hier in Europa te produceren en niet afhankelijk te zijn van Aziatische landen. Om in Nederland een robuust beleid uit te rollen, gericht op onderzoek naar nieuwe en bestaande ziektes. Een duurzaam ecosysteem voor medisch onderzoek en productie.
\u2018We zien nu, elke dag weer, hoe kwetsbaar we zijn\u2019, zegt Schouw daarover. \u2018Als de crisis rond het COVID-19 virus voorbij is, is het belangrijk dat politiek, bedrijfsleven en wetenschap nog beter samenwerken. We moeten ook naar de iets langere termijn blijven kijken.\u2019
Nathalie Moll, algemeen directeur van de Europese brancheorganisatie EFPIA, wees afgelopen week ook op dat ecosysteem en lange termijn belang, in een interview<\/a> met EURACTIV.

Nog minimaal een jaar<\/strong>
Maar voorlopig is het alle hens aan dek voor corona. Veel leden van de VIG werken de klok rond, om diagnostiek en behandelingen te ontwikkelen en testen. Het zal naar verwachting nog minimaal een jaar duren voordat er een geregistreerd vaccin op de markt komt voor grotere pati\u00ebntgroepen, om verspreiding van het nieuwe virus te bestrijden.
Schouw: \u2018Intussen zien we dat er bij bestaande medicijnen en vaccins logistieke problemen ontstaan en dat extra medicijntekorten dreigen. Ons kabinet dient snel met een aantal maatregelen te komen om tekorten in Nederland te voorkomen. Daarover zijn en blijven we graag in gesprek met de overheid en andere zorgpartners.\u2019