23-07-2019

Schouw: ‘Stop stapelen van procedures’

‘Oplopende vertragingen door tijdrovende centrale en dan nog eens decentrale onderhandelingen is echt onwenselijk. Dit gaat ten koste van de snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten’, zegt Gerard Schouw.

Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, reageert op één van de aanbevelingen in het onderzoek ‘Op naar hoger hangend fruit’ van SiRM en Common Eye, in opdracht van het VWS.

Administratieve drukte
Onderzoekers stellen voor dat ziekenhuizen niet opnieuw moeten onderhandelen over nieuwe geneesmiddelen waar al een financieel arrangement voor is afgesloten. Die energie kunnen ze beter steken in tijdige beschikbaarheid van nieuwe medicijnen voor hun patiënten. ‘Het kan niet zo zijn dat patiënten gedupeerd worden door deze administratieve drukte tussen ambtenaren en verzekeraars’, zegt Schouw.

Vertraging
‘De manier waarop de prijsonderhandelingen tussen alle belanghebbenden nu plaatsvinden, vertraagt de beschikbaarheid van innovatieve geneesmiddelen. We moeten onnodige bureaucratie voorkomen en dat kan als minister Bruins deze aanbeveling van SiRM snel overneemt’, stelt Schouw.

Duidelijkheid
Het is nu vaak onduidelijk wie welke rol heeft bij prijsonderhandelingen over geneesmiddelen. Er is bij alle betrokken partijen grote behoefte aan meer helderheid om deze stroperigheid te doorbreken. Schouw: ‘Liever vandaag dan morgen, want hoe efficiënter de onderhandelingsprocessen, hoe eerder de patiënt kan beschikken over nieuwe geneesmiddelen.’

Sluis
De periode dat een geneesmiddel in de sluis wacht en dus niet beschikbaar is voor patiënten duurt in Nederland gemiddeld 345 dagen. Hierna moet het inkoopproces nog starten. Het duurt gemiddeld 149 dagen voordat artsen het nieuwe geneesmiddel uiteindelijk gaan voorschrijven.

Infographic Vertragingen bij intramurale medicijnen