12-07-2022

‘SiRM-rapport over medicijnuitgaven vraagt om nader onderzoek’

Geneesmiddelenbedrijven IP
‘Een interessant rapport, dat beslist vraagt om nader onderzoek.’ Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), in een reactie op het begin juli verschenen onderzoek van Strategies in Regulated Markets (SiRM) naar de uitgavenontwikkeling van dure geneesmiddelen.

Aan de hand van zeven factoren berekende SiRM dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen in de periode tussen 2021 en 2026 gemiddeld met circa 7% per jaar groeien. In totaal stijgen de uitgaven met circa € 1 miljard gedurende deze periode.
SiRM schreef dit rapport (Een steeds groter stuk van de taart – Prognose uitgaven add-on geneesmiddelen 2022 – 2026) op verzoek van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Niet verwonderlijk

‘Dat de uitgaven van ziekenhuizen aan geneesmiddelen groeien, is niet zo verwonderlijk’, zegt Schouw. ‘Ten eerste groeit het aantal patiënten de laatste jaren sterk, vooral onder invloed van vergrijzing. Ten tweede komen er steeds meer nieuwe effectieve therapieën, bijvoorbeeld bij kanker. Dat heeft uiteraard een prijs, maar het levert elders ook besparingen op. Denk bijvoorbeeld aan minder operaties, bestralingen en ligdagen.’

Gesprek

De VIG gaat graag in gesprek met de NVZ, om de cijfers nader te duiden en afspraken te maken over vervolgonderzoek.
Schouw: ‘Uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal hetzelfde. Mensen zo lang mogelijk gezond houden, op een duurzaam betaalbare manier.’

SiRM-rapport medicijnuitgaven