10-05-2022

Aantal meldingen verwachte medicijntekorten stabiliseert

Geneesmiddelentekorten
Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten heeft vorig jaar voor 1.835 verschillende medicijnen verwachte leveringsproblemen geregistreerd. Dat is 12% minder dan in 2020, toen er voor 2.079 medicijnen melding was gedaan.

In vergelijking met vorige jaren stabiliseren de meldingen. Lang niet alle leveringsproblemen leiden tot een tekort. In bijna alle gevallen was er in 2021 een passende oplossing voor de patiënt. Dit blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarrapportage van het Meldpunt van medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van CBG en IGJ - met het ministerie van VWS als opdrachtgever - is dé centrale plek waar bedrijven onder andere hun verwachte leveringsproblemen van medicijnen melden. De VIG zet zich samen met andere partijen in om tekorten voor patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Je kunt je voorstellen dat elk tekort er één teveel is als je patiënt bent en niet over je vaste medicijnen kunt beschikken’, zegt Dineke Amsing, manager Strategische Coalities bij de VIG .’Ik ben dan ook blij dat we voor de meeste leveringsproblemen, gezamenlijk met alle veldpartijen, tijdig een oplossing kunnen vinden.’

Over het Meldpunt

Geneesmiddelenbedrijven, CBG, IGJ en het ministerie hebben met elkaar afgesproken dat zij verwachte leveringsproblemen van medicijnen op tijd melden. Dit betekent niet automatisch dat er een leveringsprobleem in de praktijk ontstaat. Voor 99% van de geneesmiddelen waarvoor een melding bij het Meldpunt was gedaan, bleken er in de praktijk uiteindelijk geen leveringsproblemen te zijn of was er een alternatief beschikbaar voor de patiënt. Wisselen van medicijnen kan voor sommige patiënten wel tot ongemak leiden. Ook levert het extra werk op voor apothekers.

Persbericht Meldpunt geneesmiddelentekorten (CBG)